[/caption] " /> Dålig affär att köpa vattenkraftverk av Fortum | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dålig affär att köpa vattenkraftverk

Tub vid nedre Bergfors kraftverk är ur drift och bidrar bara till miljöskada – köpt av Orsa Besparingsskog. (Foto: Göran Johansson)

Älvräddarna:
Fortum sålde under 2012 ut 82 av sina småskaliga vattenkraftverk. Köparna trodde de gjorde en bra affär, men kanske sitter de nu på Svarte Petter?
Fortum vill bli av med sina småskaliga vattenkraftverk för att de gissar att de lagändringar som nu ligger i stöpsleven först och främst kommer att drabba dessa. Förändringarna som de ser som negativa, precis som sina kollegor Eon, Vattenfall AB, och Statkraft, är att de förmodligen kommer att tvingas att bygga fiskvägar i sina kraftverk, detta enligt Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
– Att bygga en naturlig fiskväg i ett småskaligt vattenkraftverk är procentuellt väsentligt dyrare än att bygga detsamma i ett storskaligt kraftverk. Därför säljer Fortum och Vattenfall ut sina småskaliga kraftverk till intet ont anande kommuner och föreningar, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
10 av sina totalt 82 kraftverk som Fortum sålde förra året köptes av Orsa Besparingsskog (OB). OB har varit drivande i att inte riva ut Stackmoradammen i Oreälven, med argumentet att de vill bygga ut ny vattenkraft i området, trots att området är skyddat i Miljöbalken. En dom i mark- och miljödomstolen gick både Fortum, som ägde dammen, och OB förbi, eftersom de nu måste riva ut den.

– Det är otroligt att vissa människor i Sverige fortfarande tror att vare sig miljöbalkens skyddade sträckor eller EU:s lagstiftning om förbättrade vatten inte gäller. Att OB nu i sin iver att bygga ut vattenkraft och förvalta Fortums gamla risiga anläggningar visar sig vara en riktigt dålig affär. För alla delägare i bolaget borde det leda till uppror på nästa årsstämma, säger Christer Borg.
Till försvar för Christer Borgs argument ligger ett föreläggande från länsstyrelsen i Gästrikland, som i korthet går ut på att om inte OB kan visa giltiga handlingar för fyra av de totalt tio kraftverken de köpt av Fortum, så kommer krav att ställas på miljöprövning av dessa eller utrivning. OB måste visa giltiga dokument för sin drift av dessa fyra vattenkraftverk senast 10 juni 2013.
Länsstyrelsen agerande sker efter att Älvräddarna skickat in en anmälan om otillåten miljöverksamhet. Saken utreds nu av åklagare som inlett en förundersökning om otillåten miljöverksamhet, vilket kan ge upp till två års fängelse.
Oavsett vad åklagare och polis kommer fram till kommer anläggningarna att kosta många miljoner för OB:s delägare.
– En uppskattad kostnad för miljöprövning och åtgärder som fiskvägar i form av omlöp för dessa fyra kraftverk ligger på runt 2-3 miljoner. Därtill ska läggas den minskade intäkten för det vatten som måste spillas i fiskvägar och naturfåror, totalt kapitaliserat med 4 % ränta i 50 år en kostnad på minst 10-30 miljoner. Fortum skrattar gott på väg till banken, men frågan är om deras ”kollega” i vattenkraftsbranschen, Orsa Besparingsskog, skrattar lika mycket. Vad säger deras medlemmar om denna minusaffär, undrar Christer Borg avslutningsvis.
www.alvraddarna.se

 

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta