[/caption] " /> Fin abborre från Hossmoån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dåliga förutsättningar – bra fångst

Roland Persson bottenmetade upp en brutal abborre från Hossmoån.

Trots hög vattenföring och kraftig vind gav sig Roland Persson från Nybro ut för att meta abborre. Efter några mindre fiskar hugger till slut fisk som snuddar vid guldnivå i Recordfisken.
Busväder och högt vatten stoppade inte Roland Persson från att ge sig ut och flötmeta i Hossmoån.
– Jag försökte fiska strandnära där det var lite lugnare men lyckades bara få några mindre abborrar, berättar han i sin anmälan.
Efter att ha bytt taktik till bottenmete fick han omedelbart kvitto på att han tänkt rätt.
– Jag fick nästan direkt ett rejält hugg mitt ute i åfåran. Kraftiga knyckar och rejäl spöböj fick mig snart att det inse att det var en Hossmoåns storabborrar som jag hade fått på kroken.
Fisken högg på en daggmask och vägde 1540 gram, endast 60 gram från gränsen till guldnivå i Recordfisken.
Läs mer om Recordfisken.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta