Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.
Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.[/caption]Oceana är en av världens största miljöorganisationer med fokus på havet. Deras inventeringar av Kattegatt har nu resulterat i att danska mjukbottnar i Kattegatt blir skyddade. " /> Danska bottenområden får skydd mot trålning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Danska bottenområden får skydd mot trålning

Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.


Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.

Oceana är en av världens största miljöorganisationer med fokus på havet. Deras inventeringar av Kattegatt har nu resulterat i att danska mjukbottnar i Kattegatt blir skyddade.
När Oceana på en av sina havsinventeringar 2011-2012 fann mjukbottnar med flera sällsynta arter, som man tidigare trott varit utrotade i Kattegatt, var det lite av en sensation.
Nu planerar danska naturvårdsmyndigheter att skapa sex skyddade områden, som ska säkra fortlevnaden av dessa numera sällsynta ekosystem. Bottnarna är inte bara viktiga för de sällsynta mussel- och skaldjurarter arter som Oceana fann, utan utgör grunden för många arter av både fiskar och smådjur. Att bevara bottnarna, innebär att de måste skyddas mot tråling som är ett av de största hoten mot bottnarnas biodiversitet. I och med detta tar Danmark täten i arbetet med att skydda viktiga bottenmiljöer.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta