Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.
Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.[/caption]Oceana är en av världens största miljöorganisationer med fokus på havet. Deras inventeringar av Kattegatt har nu resulterat i att danska mjukbottnar i Kattegatt blir skyddade. " /> Danska bottenområden får skydd mot trålning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Danska bottenområden får skydd mot trålning

Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.


Trålning har skadat mycket av Kattegatts bottnar och därmed också förutsättningarna för havets produktion.

Oceana är en av världens största miljöorganisationer med fokus på havet. Deras inventeringar av Kattegatt har nu resulterat i att danska mjukbottnar i Kattegatt blir skyddade.
När Oceana på en av sina havsinventeringar 2011-2012 fann mjukbottnar med flera sällsynta arter, som man tidigare trott varit utrotade i Kattegatt, var det lite av en sensation.
Nu planerar danska naturvårdsmyndigheter att skapa sex skyddade områden, som ska säkra fortlevnaden av dessa numera sällsynta ekosystem. Bottnarna är inte bara viktiga för de sällsynta mussel- och skaldjurarter arter som Oceana fann, utan utgör grunden för många arter av både fiskar och smådjur. Att bevara bottnarna, innebär att de måste skyddas mot tråling som är ett av de största hoten mot bottnarnas biodiversitet. I och med detta tar Danmark täten i arbetet med att skydda viktiga bottenmiljöer.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta