Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Hjos kommun ligger långt fram när det gäller fiskevård.
De kramar harren i Hjoån

Nu är harren i Hjoån kramad på rom. En verksamhet som görs varje år, bland annat för att säkra harrens fortlevnad i Vättern.
Trots lite svåra förhållandenmed högt, grumligt och kallt vatten fångades 18 harrar. Tre honor och fyra hanar av dessa valdes ut.
– Deras avkomma kommer att sättas ut i Granviksån och i Sjöhamrabäcken. Detta är ett led i att få harren att åter leka i dessa båda bäckar och på så sätt stärka harrbeståndet i Vättern, säger Hans-Göran Hansson på Hjos kommun.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta