Annons
DEBATT: Den vilda fisken måste prioriteras i Ljungan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 månad sedan Sverige Anders Lundin
Ljungans vilda fiskbestånd måste värnas, anser debattörerna. Foto: Privat
DEBATT: Den vilda fisken måste prioriteras i Ljungan

Framtiden ser oroväckande ut för lax och havsöringsbestånden i Ljungan. Sjukdomsproblematiken i Ljungan kopplas enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) ihop med mycket fisk (högt smittryck) och klimatförändringar. Nu måste alla med inflytande över besluten kring Ljungans fiskbestånd se sig själva i spegeln, ta en funderare och ta ansvar för hur framtiden ska se ut?

Sjuka fiskar är en vanlig syn i Ljungan.

Vi anser inte att kompensationsodlingen är grundorsaken till sjukdomsproblematiken i älvarna, för det finns det inga vetenskapliga underlag för eller emot. Däremot anser vi att kompensationsodlingen är ett problem för de vilda bestånden, de vilda fiskarna måste prioriteras på lekområdena av flera olika skäl. Det finns det gott om underlag som styrker.
I Ljungans kompensationsodling används få föräldrafiskar till avel, vilket talar för att populationen riskeras att drabbas av inavel eller att slås ut av extrema klimathändelser.

Det har även enligt studier från SLU redan parats syskon i odlingen, vilket är risken med artificiell avel där människan väljer ut föräldrafisk slumpmässigt. Och dessutom, i andra änden skapar en situation där naturlig selektion inte tillåts. Något som gör odlingen ohållbar på lång sikt.

Vi har länge påpekat hur viktigt det är för den lokala förvaltningsorganisationen att tillsammans med övriga intressenter ta fram en förvaltningsplan för nedre Ljungan. Detta har vi också sett i dokument från Morten Stickler (då Statkraft) som något man bör göra.
Morten skriver att stora utsättningar under längre tid och med få föräldrafiskar kan leda till ”Ryman-Laikre”-effekten och att det finns risk att odlingen kan sprida olika patogener eller parasiter. Han menar också att en snabb utfasning av odlingen bara skulle ha positiva effekter på bestånden.


Den odlade fisken är inte heller försvarbar ekonomiskt för sportfisket i Ljungan. 2019 kostade den spöfångade odlade havsöringen mer än 1500 kronor per fisk, pengar som kan användas till åtgärder för att stärka de vilda bestånden.
En älv med livskraftiga vilda bestånd kommer sätta Ljungan på den internationella kartan, vilket kommer gynna turismutveckling, och inte minst höja naturvärdena i och kring älven. 2018 valde man att stänga odlingen i Mörrumsån just på grund av de olika argument vi skriver om i den här artikeln. Responsen har varit otroligt positiv från en stor majoritet av sportfiskare, som värdesätter att fiska i en ren vild lax/havsöringsälv.

Därför vill vi påstå att en utfasning av kompensationsodlad fisk, tillsammans med andra åtgärder i Ljungan är nödvändigt för att möta framtiden. Det är nödvändigt ur ett miljöperspektiv, men också för att sätta ett värde på den älv som så många uppskattar att besöka. Ljungan och dess besökare förtjänar det.

DANIEL PERSSON OCH JONAS ENGBERG

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Frågan är vilken diet denna gädda går på? Foto: Sola Predators
Fet, fetare, fetast – vad har denna gädda slukat?

Första advent närmar sig, och redan nu anländer en tidig julgris. Det handlar om en häpnadsväckande fet Värmlandsgädda, som vi förstås undrar vilken diet den kan tänkas gå på?

Gäddan i sin helhet.

Gäddan i sig kommer inte att skriva in sig i historieböckerna, eftersom den ”bara” vägde 7 kilo. Men med tanke på att den bara var 95 centimeter så är det underförstått att den var ovanligt tungt lastad. Som synes på bilden så har den frossat ordentligt på något, frågan är bara vad?
– Ja, den var riktigt fet. Vi har pratat en del om detta, och det går sjukt stor mört i det området vi fiskar på, en vanlig storlek är 20–25 centimeter. Vi tror att den stått och tryckt i sig en massa mört.

Det säger Daniel Löf i fisketeamet Sola Predators, som var med när kompisen Andreas Henriksson fick upp gäddan. De övriga i laget är Jesper Nilsson och Andreas Larsson.
Vi tackar för bilden på ”julgrisen” och hänvisar till Sola Predators Instagram för er som närmare vill följa deras fiskafängen.

Du kanske även gillar detta