Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske.  " /> Del 6: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Mathias Arnham
Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.
Del 6: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske. 

Anser ni att sportfiske är en viktig näring? Om ja – vad vill ni göra för att främja den?

CENTERPARTIET

Vi vill förenkla reglerna, bland annat strandskyddet, för att underlätta etablering av verksamheter såsom fisketurism. Besöksnäringen är en viktig jobbskapare på landsbygden. Åtgärder som kan gynna besöksnäringen, lägre kostnader för att starta företag samt anställa är av hög prioritet för oss.

KRISTDEMOKRATERNA

Sportfisket är en viktig fritidssysselsättning som skapar omsättning och arbetstillfällen inom olika näringar, bland annat besöksnäringen. Kristdemokraterna vill främja sportfisket genom goda villkor för besöksnäringen i stort.

LIBERALERNA

Sportfiske är en viktig och betydelsefull näring för företagande och sysselsättning, inte minst på landsbygden. Vi ser flera näringsfrämjande åtgärder: långsiktig hållbar förvaltning av bestånden, öppna nya vandringsvägar, utbyggd infrastruktur, regelförenkling och ett lokalt anpassat strandskydd.

MILJÖPARTIET

Ja, det är en viktig näring och en framtidsnäring. Bland annat har vi i Miljöpartiet sänkt momsen från 25 procent till sex procent på fisketurer och annan ekoturism sedan vi bildade regering. Vi har gjort stora satsningar på turism och vill locka fler till den fantastiska svenska naturen.

MODERATERNA

Sportfiske är en viktig näring. Ett hållbart fiskebestånd är en förutsättning för sportfisket, yrkesfiskarna och en god miljö – och detta har vi prioriterat i arbetet med att utforma den nya europeiska fiskeripolitiken. Vi vill också underlätta för företagande överlag, i städer och på landsbygden.

SOCIALDEMOKRATERNA

Fiskerinäringen som helhet är viktig för Sverige. Regeringen verkar för ett långsiktigt hållbart fiske. Regeringen har tillsatt en utredning om hållbar turism och växande besöksnäring för att se över hur besöksnäringen kan bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna anser att turism generellt är en viktig näring och vi vill höja anslagen för Visit Sweden. Vi vill också satsa mer på fiske och vattenbruk generellt, vilken kan inkludera exempelvis fiskutsättning.

VÄNSTERPARTIET

Det är viktigt för utövarna såväl som för jobb och omsättning av stora ekonomiska resurser. Vi verkar för ett hållbarare yrkesfiske med lägre kvoter, selektivare redskap och förbud mot bottentrålning, vilket gynnar sportfisket. Vi vill ha fler riktade åtgärder för naturturism, där sportfisket ingår.

Läs övriga delar i serien:

Del 1: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 2: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 3: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 5: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta