Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Det är en moratorsk!

En moratorsk – vad är det för en konstig firre? Jo, det är ju en sådan som Öyvind Höijer fångat vid Fröya och visar upp på den här bilden.
Turbåtsskepparen Frederic Kullin på M/S Gotland har gjort sig känd för att leta efter utmaningar och ovanliga fiskar. På en sådan djuphavsexpedition utanför Fröya blev resultatet bland annat en moratorsk, Mora moro. Öyvind Höijer från Tromsö fick napp på sin makrillagnade pilk på 540 meters djup!
Att den lustiga fisken simmade omkring så djupt ner beror på att det är djupvattenfisk, som sällan går grundare. Den är för övrigt inte särskilt vanlig i Norge utan brukar mest hålla till lite längre söderut. Höiers fångst kan bli nytt norgerekord – det gamla lyder på 908 gram och den här fisken vägde 1450 gram.
Svenne Andersson

Öyvind Höier visar upp den ovanliga fångsten som han vevat upp från 540 meters djup.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta