(Foto: Per Harald Olsen, NTNU /Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0) (Foto: Per Harald Olsen, NTNU /Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0)[/caption] " /> "Dioxinfisk" säljs återigen till EU – om den klarar gränsvärdet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Dioxinfisk” säljs återigen till EU – om den klarar gränsvärdet
(Foto: Per Harald Olsen, NTNU /Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0)

(Foto: Per Harald Olsen, NTNU /Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0)

Från den 1 januari 2015 blir det tillåtet att exportera vildfångad fet fisk från Östersjön. Villkoret är att försäljaren kan visa intyg på att fisken inte innehåller för höga halter av dioxin och PCB. I dag får vildfångad lax från Östersjöområdet endast säljas i Sverige, samt till Lettland och Finland.
Anledningen till utförselförbudet är att fisken i de flesta fall innehåller höga halter av de farliga miljögifterna dioxin och PCB. Det är också därför Livsmedelsverket råder känsliga grupper, som barn, ungdomar och fertila kvinnor (inklusive gravida och ammande) att inte äta dessa fiskar oftare än 2-3 gånger om året. Råden gäller även om halterna av dioxin och PCB inte överskrider gränsvärdena.
Dioxin är ett av de starkaste gifterna som finns kritiken varför dessa fiskar får säljas i Sverige har stundom varit högljudd, bland annat från Sportfiskarna.
Men från årsskiftet blir det alltså tillåtet försäljning av fisk från Östersjöområdet även till andra länder.
– Vi genomför en anpassning av reglerna, för att fisket ska få samma förutsättningar i alla EU-länder, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Varje parti fisk måste testas
Med varje parti fisk måste ett intyg finnas, som visar varifrån fisken kommer, och att halten av dioxiner och dioxinlika PCB inte överskrider gränsvärdet. Provtagning av fisken sker på säljarens bekostnad. Den ska utföras av ett ackrediterat laboratorium och följa EU:s regler för testning av dioxiner och PCB.

– Livsmedelsverket kommer att följa upp och säkerställa att provtagningen går rätt till. Om vi märker att det inte sköts kommer vi att överväga särskilda regler för vem som får utföra provtagningen, säger Pontus Elvingsson.
Beslutet om de nya reglerna fattades den 20 oktober 2014 och reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. En vägledning för fiskare och fiskerikonsulter kommer att tas fram innan laxfiskesäsongen startar nästa vår.

FAKTA dioxin:
– Dioxin är ett av de starkaste gifterna man känner till.
– Bildas som biprodukt vid många kemiska processer. Bland annat vid förbränning av plast. Det finns ingen avsiktlig framställning av dioxiner.
– Användes av USA under Vietnamkriget för att få bort lövverket där man misstänkte att Vietcong gömde sig, då under namnet ”Agent Orange”. Efter kriget har väldigt många soldater på båda sidorna som blivit utsatta för agent orange blivit sjuka i olika sorters cancer.
– Lagras i kroppsfett.
– Cancerframkallande och kan ge leverskador.
– Drabbar i hög grad avkomma och forskning har visat att det kan ge upphov till försämrat korttidsminne hos spädbarn.
– Hormonstörande och reproduktionsstörande

Läs på Livsmedelsverkets sajt, klicka här. Riskvärderingsrapporterna som ligger till grund för råden hittar du i högerspalten under rubriken ”Fördjupad information”.
Läs även tidigare notiser om dioxin.

Mer läsning:
De nya föreskrifterna LIVSFS 2014:22

nyttigfisk.se – kostråd om fisk

Relaterad nyhet från din region
21 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta