[/caption] " /> Dispens för dumpning muddermassor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dispens för dumpning

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med cirka 11 000 fartygsbesök om året.

Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs. Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter muddermassor i ett område sydväst om Vinga. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat sitt förslag till beslut.
– Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.
Enligt miljöbalkens kaptel 15 är det förbjudet att dumpa avfall i vattenområden. Muddermassor räknas som avfall och omfattas därför av förbudet. Havs- och vattenmyndigheten kan medge undantag från förbudet – om dumpningen bedöms kunna ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med cirka 11 000 fartygsbesök om året. Hamnen är belägen vid Göta älvs mynning och älven för varje år med sig sand, lera och silt som lagras på botten och bolaget ansvarar för att vattendjupet hålls på rätt nivå. För att kunna hålla vattendjupet på rätt nivå krävs regelbunden muddring .
– Verksamheten i Göteborgs hamn är viktig och den har ett stort allmänt intresse. För att den ska kunna fungera måste muddring och därmed dumpning tillåtas. Med de villkor vi sätter upp så bedömer vi att dumpningen inte skadar människors hälsa och miljön, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs Hamn AB har sedan 1998 en dispens för dumpning av muddermassor sydväst om Vinga samt Hake fjord. Denna löper ut i vid årsskiftet och i februari 2012 lämnade de in en ny ansökan till Havs- och vattenmyndigheten. Bolagets ansökan innebär att nivån på botten i området skulle höjas med i snitt cirka 3,2 meter.
HaV har låtit ansökan gå på remiss till bland annat Kammarkollegiet, länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad, Sjöfartsverket, Världsnaturfonden, Sveriges Fiskares riksförbund och Sveriges Geologiska undersökning, SGU.
Här kan du läsa HaV förslag till beslut angående ansökan från Göteborgs hamn AB.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta