[/caption] " /> Dispens för dumpning muddermassor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dispens för dumpning

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med cirka 11 000 fartygsbesök om året.

Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs. Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter muddermassor i ett område sydväst om Vinga. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat sitt förslag till beslut.
– Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.
Enligt miljöbalkens kaptel 15 är det förbjudet att dumpa avfall i vattenområden. Muddermassor räknas som avfall och omfattas därför av förbudet. Havs- och vattenmyndigheten kan medge undantag från förbudet – om dumpningen bedöms kunna ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med cirka 11 000 fartygsbesök om året. Hamnen är belägen vid Göta älvs mynning och älven för varje år med sig sand, lera och silt som lagras på botten och bolaget ansvarar för att vattendjupet hålls på rätt nivå. För att kunna hålla vattendjupet på rätt nivå krävs regelbunden muddring .
– Verksamheten i Göteborgs hamn är viktig och den har ett stort allmänt intresse. För att den ska kunna fungera måste muddring och därmed dumpning tillåtas. Med de villkor vi sätter upp så bedömer vi att dumpningen inte skadar människors hälsa och miljön, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs Hamn AB har sedan 1998 en dispens för dumpning av muddermassor sydväst om Vinga samt Hake fjord. Denna löper ut i vid årsskiftet och i februari 2012 lämnade de in en ny ansökan till Havs- och vattenmyndigheten. Bolagets ansökan innebär att nivån på botten i området skulle höjas med i snitt cirka 3,2 meter.
HaV har låtit ansökan gå på remiss till bland annat Kammarkollegiet, länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad, Sjöfartsverket, Världsnaturfonden, Sveriges Fiskares riksförbund och Sveriges Geologiska undersökning, SGU.
Här kan du läsa HaV förslag till beslut angående ansökan från Göteborgs hamn AB.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta