Östergötland går till botten i arbetet med att skydda sina fiskar och vattenmiljöer. Nu bildas nämligen länets första naturreservat under vatten. " />
Annons
Djup satsning i Östergötland – reservat under vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
En undervattensbild från Vikasgrunden, som nu skyddas genom att bli reservat. Foto: Länsstyrelsen i Östergötland
Djup satsning i Östergötland – reservat under vatten

Östergötland går till botten i arbetet med att skydda sina fiskar och vattenmiljöer. Nu bildas nämligen länets första naturreservat under vatten.

Det är länsstyrelsen som beslutat att bilda naturreservatet Vikasgrunden, som är ett undervattenslandskap öster om Harstena. Här förliste år 1890 ett fartyg i ett förrädiskt grunt undervattensrev, och 130 år senare har området alltså blivit Östergötlands första naturreservat under vatten.

Det beskrivs som en tillflyktsort för fisk och musselätande fågel, och att det med sina täta blåmusselrev och rödalgsängar utgör ett viktigt område för Östersjöns marina liv.

– Vikasgrunden är Östergötlands första marina utsjöreservat och utgör ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Fler områden behöver skyddas så att ett nätverk av värdefulla områden säkras för spridningsvägar och långsiktig överlevnad för många arter, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

Läs om gösen i Norrköping:

Gösen dör i Norrköping – nu kan hoppet vara ute

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
På många ställen i Sverige kan barn fiska gratis. Foto: Gettyimages
Koncept för barn och unga: Gratis fiske varje onsdag

Intresset för sportfiske fortsätter att växa, och Sportfiskarna satsar för att fånga upp barn och ungdomar. Nu erbjuds gratis fiske varje onsdag under hösten.

Många fiskevårdsområden i Sverige erbjuder gratis fiske för barn, vilket du kan läsa mer om här! I Sportfiskarnas aktuella fall handlar det om Norrtälje, där ungdomar får prova på ett lättillgängligt och stadsnära fiske. Varje onsdag mellan 30 september och 21 oktober kommer att finnas på plats vid bron över till Borgmästarholmen, där de även erbjuder låneutrustning.

”Med anledning av rådande omständigheter och restriktioner har en anpassning av aktiviteten gjorts för att minska risken för spridning av Covid-19. Alla deltagare ska därför anmäla sig i förväg till: mattias.andersson@sportfiskarna.se, märk mailet med ”Street”. Deltagare måste även komma i vuxens sällskap”, meddelar Sportfiskarna.

Du kanske även gillar detta