Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Döda fiskar vid Ringhals

Döda fiskar har hittats i Kattegatt, i närheten av kärnkraftverket Ringhals. Merparten av de döda och halvdöda fiskarna är näbbgäddor, men även havsöringar har påträffats.
Hallands Nyheter berättar att yrkesfiskarna, de båda bröderna Bertil och Georg Nilsson, vid två tillfällen har tillvaratagit 50, respektive 30 döda fiskar. Fiskarna har påträffats alldeles i närheten av Ringshals kylvattenutsläpp.
De båda yrkesfiskarna säger sig vara övertygade om att något utsläpp från kärnkraftverket ligger bakom. Från Ringhals sida förnekar man dock detta och säger att inget onormalt inträffat.
Länsstyrelsen har varit på plats och tagit hand om döda näbbgäddor för provtagning. Först när man fått svar på denna ger man besked om trolig dödsorsak.
Svenne Andersson

Merparten av de döda fiskarna var näbbgäddor, men det fanns även havsöringar bland dem.

Merparten av de döda fiskarna var näbbgäddor, men det fanns även havsöringar bland dem.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta