”Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön”

Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

Möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen, efter att det dumpats, är ”obefintliga”.

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet.  Beslutet överklagades av bolaget – nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.
– Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. Såvitt vi vet är det första gången en svensk domstol fastställer så låga nivåer, säger Björn Sjöberg.
Göteborgs hamn AB ansökte i fjol om dispens från det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken. Bolaget måste muddra annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen.
Ansökan omfattade dumpning av tio miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga utanför Göteborg inom de närmaste 20 åren.
Havs- och vattenmyndigheten sa ja till dispens som gäller i tio år och för fyra miljoner kubikmeter. I beslutet fanns också villkor för hur förorenade muddermassorna får vara, vilken tidpunkt på året som dumpning får ske och att dispensen endast får nyttjas av Göteborgs Hamn AB.
– Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. Redan i mycket små doser ger TBT upphov till allvarliga skador på det marina livet, på framför allt bottendjur som snäckor och musslor, säger Björn Sjöberg.
–  Domen innebär att de muddermassor som dumpas inte får innehålla mer än 50 mikrogram TBT per kilo, i tidigare ärenden har halter av 200 mikrogram TBT per kilo muddermassa eller ibland 100 mikrogram tillåtits. Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö.
Mark- och miljödomstolen, MMD, betonar i domen att bortskaffande av muddermassor genom dumpning, till skillnad mot en avfallsdeponi på land, är oåterkalleligt och innebär ett svårkontrollerat och oprecist bortskaffande. Att möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen efter att det dumpats är ”obefintliga”.
Domstolen anser att dispenser ska meddelas restriktivt och under mycket högt ställda krav på renhet och kontroll. MMD delar HaV:s uppfattning om att dumpningarna ska ske under perioden 1/10-31/3. Men domstolen anser också att länsstyrelsen ska kunna meddela undantag om det finns särskilda skäl, exempelvis akuta muddringsbehov på grund av skred.
Nedbrytningstiden för TBT sträcker sig mellan ett till fem år beroende på syreförhållanden. Numera är det förbjudet i båtbottenfärger, som tidigare varit det huvudsakliga användningsområdet, men TBT finns kvar i sediment och bedöms fortfarande tillföras vattenmiljön i samband med exempelvis båtupptag.
Det begränsningsvärde som HaV satt upp och som domstolen nu fastställt grundar sig på en strävan efter att det material som dumpas vid Vinga inte ska innehålla halter som signifikant överskrider de halter som nu råder i området.
Här kan du läsa domen
Länk till HaVs. förra pressmeddelande

Annons
AKTUELLT

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...