Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Drömknot

Från vattnen utanför den brittiska ön Isle of Wight kommer en rapport om en helt fantastisk fenknot.  Vikten ska ha varit 4,5 lbs vilket i gram ger dryga 2 kilo.
Knot är en fisk som finns i många hav och i många skepnader. Vanligast här hemma, och kanske mest oansenlig, är fisken som fått namnet knot rätt och slätt. Fenknot, som den här rapporten gäller, finns också i svenska vatten men inte i någon större utsträckning. I andra hav finns spektakulära knotar med bröstfenor som vingar och uppseendeväckande färger.
Den här mycket vackra fisken togs av Ryan Head på en sandbank 8 miles väster om Needles Lighthouse på Isle of Wights västspets. Specimenstorleken på en fenknot i dessa vatten är 2 lbs (ungefär 900 gram), vilket är mindre än hälften av vad denna fisk vägde.
Det svenska rekordet lyder på 0.938 kg  och slogs  av Ingvar Persson från Helsingborg. Fångstplatsen för den fisken var Öresund och året var 2010.
Anders Nicander

Fantastiskt vacker fernknot fångad väster om Isle of Wight.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta