hälleflundra på över 100 kilo Den tyngsta fisken som fångats på svenskt vatten – är det ett tillräckligt tungt argument för juryn?[/caption] " /> Drömresan: Kandidat 9 | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Drömresan: Kandidat 9
hälleflundra på över 100 kilo

Den tyngsta fisken som fångats på svenskt vatten – är det ett tillräckligt tungt argument för juryn?

Bland alla anmälningar till Recordfisken har juryn plockat ut tolv kandidater som tävlar om Drömresan, som denna gång går till Panama. De närmsta veckorna presenterar vi här de finalister som har chansen att vinna.
Nu börjar nattmanglingar, intensiva diskussioner och grävande i statistikrullorna. Den kandidat som juryn till slut utser som vinnare blir kontaktad av en jurymedlem innan Fiskejournalen nummer 12 kommer ut i butik – då får alla övriga också veta vem den lyckliga vinnaren är.
Vinnaren av Drömresan kan se fram emot ett fantastiskt fiskeäventyr i Panama, i januari. Om vinnaren tackar nej går erbjudandet vidare till nästkommande deltagare i tävlingens slutställning.
Du hittar samtliga kandidater i Fiskejournalen nummer 10-11 (I butik nu)

Kandidat nummer 9

Hälleflundra 111,30 kilo
Fredrik von Elern, Göteborg
Fångstplats: Väster Väderöarna.
Metod/bete: Mete/naturligt bete
Natten till den 22 juli drog havsfiskaren
Fredik von Elern den största fisk som fångats på svenskt vatten sedan tonfiskarna försvann från Öresund.

– Efter 40 minuters fajt såg vi en fisk under ytan som jag först trodde var en jättestor vitrocka. Men när den sedan vände ryggen till var det ingen tvekan om att det var en stor hälleflundra, berättar Fredrik.

Här hittar du tidigare publicerade kandidater.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta