Dumpning är dumheter, tycker Eskil Erlandsson. Foto: Johan Ödmann[/caption]Ett europeiskt förbud mot dumpning av fisk - det var vad EU-kommissionen diskuterade under ett möte i veckan.
" /> Dumpningsförbud på gång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Dumpningsförbud på gång

Dumpning är dumheter, tycker Eskil Erlandsson. Foto: Johan Ödmann

Dumpning är dumheter, tycker Eskil Erlandsson. Foto: Johan Ödmann

Ett europeiskt förbud mot dumpning av fisk – det var vad EU-kommissionen diskuterade under ett möte i veckan.
Vi måste få stopp på den här dumheten att fisk slängs överbord, säger fiskeminister Eskil Erlandsson (C) till Dagens Nyheter.
Över en miljon ton fisk dumpas årligen i Nordostatlanten, men EU:s gemensamma fiskepolitik ska förändras från och med 2013. Debatten kring dumpning har varit intensiv, och Fiskejournalen har tidigare rapporterat om Fish Fight-kampanjen, som samlat in över 650.000 namnunderskrifter. Kampanjens krav är att EU förbjuder dumpning av fisk.
Den grekiska EU-kommissionären Maria Damanaki verkar ha tagit intryck av opinionen, och driver nu på för ett europeiskt dumpningsförbud.
– Hittills har vi försökt tackla utkasten med tekniska åtgärder, sade hon i ett anförande under mötet. Men låt oss vara ärliga, om vi fortsätter med det här är det som att behandla en allvarlig sjukdom med Aspirin.

Vägen framåt

Två olika förslag diskuterades under mötet, varav båda syftar till att eliminera dumpning av oönskad fångst. Det ena går ut på att fartygen bara får fiska under en tilldelad tidsperiod, och allt som fångas måste tas i land.
Det andra förslaget innebär att dagens fångstkvotsystem utökas med en kvot för bifångster. Den linjen stöds av Eskil Erlandsson, svensk fiskeminister.
– Jag tycker att man ska införa landningskvoter. Det är det mest rättvisa, säger han till DN.
Hugh Fearnley Whittingstall, frontfigur för Fish Fight-kampanjen, hoppas att mötet utgör ett steg mot en mer hållbar fiskepolitik.
– Maria Damanaki har gjort ett modigt drag, men det här är bara början på debatten, säger han till tidningen the Guardian.

Erik Kohlström

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta