Idag genomförs dykningar för att ta bort spöknät i Abborrviken, Nacka. Dykningarna beräknas starta omkring kl 10. " /> Dykningar efter spöknät i Nacka | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Nät av nylon kan ligga och fånga fisk i decennier efter att de förlorats.
Dykningar efter spöknät i Nacka

Idag genomförs dykningar för att ta bort spöknät i Abborrviken, Nacka. Dykningarna beräknas starta omkring kl 10.
På många platser i Östersjön finns ett antal spöknät som förlorats från båtar av olika anledningar eller glömts bort.
Spöknäten orsakar stor skada då de fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur under många år, vilket leder till ett onödigt lidande för djuren, samtidigt som det förorenar Östersjön.
Ett tiotal dykare att genomföra en dykaktivitet. Målet med dykningen är att plocka upp de spöknät som finns i viken. Dessutom kommer dykarna att plocka upp glasflaskor, ölburkar och annat skräp. Dykaktiviteten gemomförs av Länsförsäkringar Stockholm tillsammans med Initiativet Hållbara Hav och dykare från OceanTech.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta