Fiskkvoter i Östersjön[/caption] " /> Dystert för torskbestånden – mer hoppfullt för andra arter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dystert för torskbestånden – mer hoppfullt för andra arter
Fiskkvoter i Östersjön

– Utvecklingen för torsken i Östersjön är oroande. Tillväxten har minskat och fångsterna består allt mer av mindre storlekar, säger Max Cardinale, expert vid SLU:s havsfiskelaboratorium, och svensk representant i Internationella havsforskningsrådets rådgivande kommitté. (Foto: Jim Champion/Creative common 3.0)

Internationella havsforskningsrådet rekommenderar sänkta fångstkvoter för torsk och skarpsill i Östersjön under 2014. Däremot anser man att laxfisket kan ökas något. Beslut fattas av EU:s ministerråd senare i år.
Internationella havsforskningsrådet (Ices) rådgivande kommitté har nu meddelat sina råd för hållbara fiskekvoter i Östersjön under 2014. Havsforskarna menar att fisket på torsk i västra Östersjön är mer omfattande än vad som är långsiktigt hållbart och att det därför bör begränsas ytterligare. Torsken i östra Östersjön (öster om Bornholm) visar på en positiv trend, men från en betydligt lägre nivå än vad man tidigare trott.

– Det finns dock stora osäkerheter i årets beståndsuppskattning, menar Joakim Hjelm från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), en av de havsforskare som deltagit i uppskattningen av storleken på det östra torskbeståndet.
Andra fiskbestånd i Östersjön är stabila eller visar på en positiv utveckling. Här kan nämnas sill i centrala Östersjön, men även strömming i Bottenhavet och Bottenviken. Fisketrycket på skarpsill är dock för högt och därför bör detta fiske minskas något till nästa år. Ices föreslår också en höjd fångstkvot för lax i Östersjön, och rådet är 78 000 laxar för 2014.

Om Ices:
Råden från Ices är årligen återkommande och är ett centralt underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerråd fattar i slutet av året. Experter från SLU:s institution för akvatiska resurser deltar i detta arbete på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Forskarnas råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill/strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax. Ices råd presenteras i sin helhet på Ices hemsida, www.ices.dk, under rubriken ”Advice”. 


Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta