Sälarna pekas tillsammans med skarv ut som en orsak till att både fiskbestånd minskat, och att de ställer till med problem för småskaligt och kustnära yrkesfiske. Redan i april kan det bli skyddsjakt på säl, meddelar nu regeringen. " />
Annons
Efter hårda kritiken – nu införs licensjakt på gråsäl | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Gråsäl är en av de arter som äter mängder av Östersjöns kustnära fisk. Foto: Karl Lundström / SLU Aqua
Efter hårda kritiken – nu införs licensjakt på gråsäl

Sälarna pekas tillsammans med skarv ut som en orsak till att både fiskbestånd minskat, och att de ställer till med problem för småskaligt och kustnära yrkesfiske. Redan i april kan det bli skyddsjakt på säl, meddelar nu regeringen.

Regeringen har nämligen gett Naturvårdsverket uppdraget att fatta beslut om licensjakt på gråsäl, redan med start från april. Ett av skälen är att sälarna trasar sönder fiskeredskapen och skadar och äter upp fisken i dem.

Det har visserligen skett viss avskjutning av säl tidigare genom skyddsjakt, men det har inte på långa vägar gett önskat resultat. Mindre än hälften av den tilldelade kvoten har skjutits av, och en av anledningarna är att intresset från jägare har varit lågt, bland annat på grund av att det är en tidskrävande och kostsam jakt.

Beslutet om licensjakt kommer att träda i kraft från april och gälla fram till 31 januari 2021.

Missa inte inslaget nedan om det som sägs vara Stockholms mest gäddtäta vik, där frånvaron av säl är en av orsakerna.

https://www.fiskejournalen.se/sa-har-ser-det-ut-i-stockholms-mest-gaddtata-vik/

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta