Det har stormat kring både yrkesfisket och Havs- och vattenmyndigheten efter avslöjandet om fusket inom det svenska trålfisket. Nu bjuder HaV in till samråd kring sillens och skarpsillens situation i Östersjön. " /> Efter kritiken: HaV bjuder in till samråd om sillen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Är det slut på det svenska sillfusket nu? Foto: Tobias Dahlin
Efter kritiken: HaV bjuder in till samråd om sillen

Det har stormat kring både yrkesfisket och Havs- och vattenmyndigheten efter avslöjandet om fusket inom det svenska trålfisket. Nu bjuder HaV in till samråd kring sillens och skarpsillens situation i Östersjön.

Det står nu klart att systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket kommer att fortsätta under en tioårsperiod, skriver HaV i ett pressmeddelande. Myndigheten meddelar också att de kommer att höja kvoterna för det kustnära fisket, med avsikten att gynna småskalighet och öka tillgången på lokalt fångad fisk.

En del av kritiken som framförts av både fiskare och politiker handlar om just detta, att det bara blir småsmulor kvar på vissa håll när de stora trålarna fyllt sina kvoter.

När det gäller det avslöjade rapporteringsfusket så meddelar HaV att de ska fortsätta att verka för skärpta kontroller tillsammans med Kustbevakningen, skärpta sanktioner och utökat kontrollsamarbete med Danmark.

– Vi ser med oro på den bekymmersamma situationen för Östersjöns ekosystem. Bestånden av sill och skarpsill har minskat vilket visar sig i de låga kvoterna för 2020 som EU:s ministerråd nyligen tagit beslut om. I enlighet med regeringens beslut och rådande lagstiftning tar HaV nu beslut om hur kvoterna ska fördelas i det svenska pelagiska fisket under den kommande tioårsperioden. Samtidigt påbörjar vi ett arbete för att utreda om det finns vetenskapliga motiv inom ramen för HaV:s bestämmanderätt att ytterligare begränsa var och under vilka tider fisket får bedrivas, säger Niclas Törnell, chef för avdelningen för fiskförvaltning.

Senare i november bjuder HaV in till ett brett samråd för att diskutera tillgänglig kunskap för sillens och skarpsillens situation i Östersjön, samt vilka åtgärder och fiskeregleringar som kan behövas för att säkerställa en god rekrytering av sill och skarpsill också utmed våra kuster.

Läs även om detta:

Massivt upprop om yrkesfisket: ”Dra in tillstånden”

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta