Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Det konstateras att vissa skarvar rör sig mellan nordiska länder, men att förvaltningen skiljer sig åt. Foto: Älvkarleby Sportfiske/SLU
Efterlyser ett gränslöst samarbete kring skarven

Samma art, samma konflikter men olika förvaltning. Flera aktörer efterlyser nu ett nordiskt samarbete kring skarven, eftersom det ibland handlar om samma individer som rör sig mellan länder.

Det är alltså inte bara i Sverige som skarven vållar debatt mellan sportfiskare, fågelvänner och forskare. Även i Danmark, Finland och Norge finns samma konfliktytor, och ett ökat samarbete mellan länderna kan nu vara på väg, enligt ett pressmeddelande från arrangerande Österbottens Fiskarförbund.

Förvaltande myndigheter och forskare från dessa länder har nu mötts för att diskutera förvaltningen av just mellanskarv. Det finns uppenbara skillnader i hur Danmark, Sverige, Finland och Åland tolkar EU:s fågeldirektiv och hur de tillämpar möjligheterna att bevilja undantagstillstånd. Norge har ett eget nationellt ramverk för skarvförvaltning.

– Ett starkt samarbete behövs för att dela information om fungerande förvaltningsåtgärder för att minska skarvens skador. På så sätt kan förvaltningen utvecklas snabbare i länderna. Samarbetet borde på långsikt omfatta hela Östersjön, anser Marina Nyqvist, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund.

 

Flyttar mellan länderna
Det pratas nu om möjligheter till samarbete, både inom förvaltning och forskning kring uppföljning av olika sorters åtgärder. Enligt forskarna handlar det i viss utsträckning om samma fåglar som flyttar mellan länderna.
– Skarven är en mycket rörlig art och expert på att fiska i olika slags vatten, från havsområden till små rinnande bäckar. I Danmark där vi förvaltat mellanskarv sedan den första förvaltningsplanen år 1992, riskerar vi nu att förlora vissa fiskbestånd i åar och älvar, såsom harr och bäcköring, om vi inte igenom gränsöverskridande samarbete gemensamt förvaltar arten, fortsätter forskare Niels Jepsen vid Danmarks Tekniska universitet.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta