Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
En seger för ålen

Fiskeriverket beslutade i dag att allt ålfiske kommer att vara förbjudet på Västkusten från och med 2012. I Östersjön och i sötvattensområdena kommer stora begränsningar att införas. Ett visst sportfiske i vissa sötvattensområden kommer att vara tillåtet.
För alla oss som i många år kämpat för att få bort ålryssjorna från Västkustvattnen är detta en stor dag. Fiskbestånden i fjordarna har kollapsat och ryssjornas bifångster har, enligt all vetenskaplig expertis, varit en av de enskilt viktigaste faktorerna. För ålen själv ser det dystert ut och det ska till lite av ett mirakel om den ska kunna överleva. Dagens beslut ger ålen en betydligt större chans även om många experter velat ha ett totalstopp för fiske efter ål. Fiskejournalen har följt förslaget och uppmanat Er läsare att svara på den remiss Fiskeriverket sänt ut. Striden har varit hård och bland annat gick Länsstyrelsen i Halland emot förslaget och även emot sina egna experter. På Länsstyrelsen i Halland har man uppenbarligen inte insett vikten av biologisk mångfald och det ansvar vi har för att lämna en levande planet till våra barn.
En stor eloge till alla er som hörsammat Fiskejournalens upprop och till de krafter på Fiskeriverket som vågat och orkat genomdriva denna mycket viktiga förändring.
Anders Nicander

Kanske finns det hopp för den utrotningshotade ålen. Dagens beslut är ett stort steg i rätt riktning. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta