Öppet brev och svar på artiklar ang. ändrade sportfiskeregler i Ringsjön

tisdag, den 14 september 2010

Öppet brev och svar på artiklar ang. ändrade sportfiskeregler i Ringsjön De regeländringar som beskrivs i publicerade artiklar är nog i verkligheten inga ändringar utan ett förtydligande av tidigare gällande stadgar och regler. Detta har gjorts efter påtryckningar ang. allt för otydliga regler gällande sportfiske i sjön. Trollingförbud har även tidigare funnits i Ringsjön men glindring har varit tillåtet. Frågorna har varit många och det har varit svårt att hålla isär begreppen glindring och trolling, troligtvis därav en omformulering.

Nya regler kan oss veterligen ej instiftas mitt i en säsong utan detta måste vara en ren omformulering av gällande regler. Vad vi har hört håller man på att ta fram nya regler anpassade för modernt sportfiske och som är mer fördelaktiga för sportfisket i sjön. När ändring kommer är dock oklart. Inväntar resultat av möte inom FVO.

Att vertikalfiske är ”bannat” i Ringsjön är bara antagande från utomstående personer. Vi tror inte FVO har haft en tanke på vertikalfisket när reglerna skrevs om, förbudet gäller trolling, ej vertikalfiske med elmotor som används för korrigering av båtens placering. Så tolkar vi reglerna.

Det tråkiga med dessa artiklar är svansen som följer på forum, protestlistor m.m. Orättvist får bl.a. Ringsjöfisk AB bära skulden för mycket p.g.a. det existerande yrkesfisket i sjön. Ringsjöfisk har inget med ändringar av regler att göra. Ringsjöfisk är ägare till en stor del vatten i Ringsjön men har upplåtit vattnet till ett FVO, styrelsen i FVO fattar besluten. Ringsjöfisk finns representerat i styrelsen med 1 person men han kan inte ensam driva igenom några beslut.

Ringsjöfisk har förstått sportfiskets värde i samhället och har genomgått en rad förändringar för att möta sportfiskares kritik. Ett nära samarbete med Projekt Ringsjön har resulterat i att vi numera släpper tillbaka all gös över 4 kg samt all större gädda. Detta för att förbättra fisksamhället samt sjöns balans, något som i slutändan gynnar sportfisket i Ringsjön och på sikt kommer det innebära en större fiskstam med större individer.

Vi har även valt att satsa på sportfisket i sjön genom att börja sälja sportfiskebåtar samt båttillbehör såsom ekolod, elmotorer samt spöhållare m.m. En ändring av regler som förbjuder produkterna vi säljer är inget som vi strävar efter.

Vår ambition är att kunna arbeta vidare sida vid sida med sportfisket och föra en fungerande dialog med sjöns aktiva sportfiskare. Ett moderniserat yrkesfiske, för att möta ett modernt sportfiske. Vår förhoppning med detta brev är att vi dementerar ryktena som cirkulerar om oss och vår verksamhet.

Med vänliga hälsningar/
Ringsjöfisk AB

Annons
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...