[/caption] " /> Eon drar tillbaka ansökan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Eon drar tillbaka ansökan

Älvräddarna vill att EU-domstolen prövar Eon:s ansökan – för att få till en prejudicerande dom. Foto: Jennie Zetterqvist/Dagbladet)

Sommaren 2009 ansökte Eon om att få riva Rundbackens kraftstation i Medelpad. Man ville bygga en ny effektivare anläggning på samma plats. Nu har kraftbolaget beslutat sig för att dra tillbaka sin ansökan.  Men är detta bra, egentligen?
Mark- och miljödomstolen fick tillbaka ärendet efter att mark- och miljööverdomstolen sagt ja till Eon:s ansökan om effektivisering av Rundbackens kraftverk i Timrå kommun.
Miljödomstolen, som avslog ansökan i första turen, skulle nu sätta villkoren för verksamheten. Men de ansåg att ärendet var för svårt att avgöra med hänsyn till de regler om ickeförsämring som finns i EU:s ramvattendirektiv. Därför beslöt man att skicka fallet till EU-domstolen för ett så kallat förhandsavgörande. Något som nu inte behövs, eftersom Eon dragit tillbaka sin ansökan.

Är detta en seger eller inte?
Älvräddarnas ordförande, Christer Borg kommenterar:

– Det hade varit bra att få ett förhandsavgörande från EU, eftersom de oftast tolkar sina direktiv strikt. Chansen att vi fått ett för miljön positivt förhandsbesked var stort och det är det som vi tror att Eon nu beaktat när de drar tillbaka sin ansökan.

– Ett bra beslut från vårt synsätt skulle få en prejudicerande effekt som också skulle påverka andra ärenden, både pågående och kommande projekt med effektiviseringar och nybyggen av vattenkraft. Kraftindustrin riskerade helt enkelt att få det mycket mer komplicerat i framtiden, vilket de nu försöker stoppa genom att dra tillbaka sin ansökan.

Älvräddarna kommer nu att hemställa till Kammarkollegiet om en omprövning av Rundbackens kraftverks nuvarande tillstånd, allt för att vattnet ska kunna uppnå ”God Ekologisk Status senast år 2021”.
Läs tidigare notiser om Eon och Rundbacken.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
54 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Vilken inställning har du till fiskar som kan ha förhöjda halter av dioxiner? Foto: Victor Serban
Feta vildfångade matfiskar – tyck till om dem!

Ett vedertaget budskap är att fisk är nyttigt. Men att om du äter för mycket av vissa fiskar så kan det ha negativa hälsoeffekter. Vildfångad fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern kan exempelvis innehålla förhöjda halter av dioxiner.

SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ber nu fiskare och övrig allmänhet om hjälp att kartlägga svenskarnas inställning till matfisk, närmare bestämt hur våra matvanor påverkas av rapporter om dioxinhalter i vildfångad fet fisk.
”Att äta för mycket av denna fisk kan ha negativa hälsoeffekter. Vid de aktuella nivåerna är risken framförallt störningar på reproduktiv hälsa medan ännu högre nivåer också kan orsaka cancer, hormonstörningar och skador på nervsystem och immunförsvar”, skriver SVA på sin hemsida.

De konstaterar också att många ändå väljer att äta just dessa fiskar, utifrån andra faktorer som smak, kvalitet, pris och bevarande av den lokala kulturen.
SVA uppmanar nu frivilliga att svara på en enkät i detta ämne, som du hittar här!

Du kanske även gillar detta