Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Eon överklagar

Miljödomstolen avslog Eon vattenkrafts ansökan, men kraftbolaget ger sig inte. Nu överklagar man beslutet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. (Foto: Jennie Zetterqvist/Dagbladet)

Sommaren 2009 ansökte Eon om att få riva Rundbackens kraftstation i Medelpad. Man ville riva den gamla och bygga en ny anläggning. Miljödomstolen gav avslag men nu väljer man att överklaga.
– Det är rätt väg att gå, säger informationschefen Jonas Andrén till dagbladet.se.
Miljödomstolen menade att riskerna med att riva och bygga ny anläggning var för stora i proportion till den ringa mängd energivinst som skulle uppnås. I domen skrev man: ”Motsvarande mängd elkraft borde kunna produceras på annat sätt med bättre förväntad lönsamhet och med en mindre grad av miljö­påverkan”. Man ansåg även att projektet var en olägenhet enligt miljöbalken.
Trots detta väljer Eon att överklaga domen.
– Vi har analyserat alla våra alternativ grundligt och kommit fram till att det här är rätt väg att gå, säger Jonas Andrén till Dagbladet.se.
Christer Borg, Älvräddarna, ställer sig frågande till Eon och deras miljötänk.

– När riksdagen hade utfrågning om biologisk mångfald i höstas var Eon:s vice vd och deras biolog där för att redogöra för ett bra sätt att arbeta i frågan. När de nu får avslag från miljödomstolen då de vill lägga en å i ett en tub – så överklagar de beslutet. Jag tycker det är ett mycket märkligt miljöarbete, säger Christer.
Jonas Andrén anser till motsats mot miljödomstolen och Älvräddarna att projektet tar miljöaspekten på största allvar..
– Vi tycker fortfarande att det här är ett bra projekt som gör det möjligt att öka produktionen av förnybar el samtidigt som de lokala miljöfrågorna kan hanteras på ett bra sätt, säger Jonas Andrén till Dagbladet.se.
Här kan du läsa hela artikeln.
Vill du lära dig mer om vattenkraft och dess miljöpåverkan? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta