[/caption] " /> Eon vill lägga Laxsjöån i ett rör | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Eon vill lägga ån i ett rör

Eon vill leda Laxsjöåns vatten i ett rör i stället för åfåran. (Foto: Stig Carlsson, Outsidepix)

Kraftbolaget Eon vill nästintill torrlägga Laxsjöån för att leda vatten till Rundbackens vattenkraftverk i Ljustorp, Medelpad. Bolagets informationschef Jonas Andrén ser inga ekologiska problem med att flytta vatten från åfåran till en plasttub.
Kraftbolaget Eon vill i gräva ner en drygt fyra kilo meter lång plaststub för att leda Laxsjöåns vatten direkt från Storlaxsjön till Rundbackens kraftverk. Kvar i åfåran vill Eon lämna 100 liter/sekund, trots att länsstyrelsen förordar minst 350 liter/sekund. Eon:s informationschef Jonas Andrén tycker däremot inte att de är snåla.
– När det tycker jag inte. Periodvis rinner 90 liter/sekund i ån, detta kommer enbart från läckage i våra dammluckor. Nu vill vi ju öka till 100 liter/sekund.
Hittills har samtliga remissinstanser varit emot planerna att förlägga ån i ett rör. Såhär säger Andrén om motståndet.
– Jag har respekt för deras åsikter, men tycker ändå att projektet är bra.

Han menar att det finns en möjlighet att förena produktion av el och bevarande av natur och ekologi – och att man skulle kunna göra detta på ett bra sätt. Hur detta är tänkt, går han inte in på.
Elisabet Nilsson från Naturskyddsföreningen i Timrå menar att stora naturintressen riskeras om vattnet i Laxsjöån skulle ledas i en plasttub.
– Jag vet att det finns utter här. Det finns strömstare, forsärla och öring i ån. Det är fin bottenfauna. Jag kan inte föreställa mig att man ska få döda den här ån, säger hon till Sr.se.
Eon ser en stor effektiviseringspotential med projektet, men enligt Sr.se men för E.ON s totala produktion handlar det om en ökning på mindre än en promille. Då reportern påtalar detta ändrar sig Andrén och menar att projektet är en principsak.
Läs tidigare notiser om Eon och Rundbackens vattenkraftverk.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
32 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta