" /> Lysande för fisket | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige
Lysande för fisket

Esca Light

Detta bete är inspirerat av naturligt, marint ljus som lockar till sig fisken.

Esca finns i fyra utföranden, tonande/blinkande blått ljus samt tonande/blinkande grönt ljus, vilket gör att du kan precisera ditt val av färg till det djup du fiskar på. Då betet ”drivs” av saltvatten, innehåller inga batterier, lämpar den sig bäst för havsfisket. Du kan fästa ”lockbetet” på ditt befintliga bete, eller fästa en krok direkt på Esca.


Ca pris: 169:-

Mer info: www.escashop.com/international

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta