[/caption] " /> Eskil gör en Muhammed Ali | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Eskil gör en Muhammed Ali

Erlandsson undviker Fiskejournalens frågor avslappnat och noncharlant, något som får Supermiljöbloggen at tänka på Muhammed Ali i boxningsringen. (Foto: Marylandstater/Creative common 2.5)

Nu har Supermiljöbloggen uppmärksammat hur Eskil Erlandsson duckar för våra frågor kring laxförvaltningen.
Så här skriver Jonas Forsberg på Supermiljöbloggen: “Det är svårt att beskriva hur avslappnat och nonchalant Erlandsson undvek frågorna, kanske skulle man kunna beskriva det som att han var som Muhammad Ali, om Ali skulle bara sväva och aldrig sticka. Det är bäst att ni läser Fiskejournalens brev och sedan Erlandssons svar och bildar er en egen uppfattning, kommentera gärna i kommentarsfältet och berätta om ni hittar ett tillfredsställande svar till någon av frågorna. Nu har iallafall de tålmodiga människorna på Fiskejournalen gett Erlandsson en tredje chans att inleda en dialog; den här gången börjar dom med en enkel fråga om varför han röstade för dubblade fångstkvoter för lax i Östersjön. I och för sig har Erlandsson redan förklarat varför han röstade för en dubblad kvot, han har bara inte förklarat hur han kan veta bättre än den vetenskapliga organisation som brukar ge råd om EU´s fiskekvoter och rekommenderade en sänkning av kvoten för lax i östersjön.”
Supermiljöbloggen hittar du här.
Läs mer om Eskil och hans “laxförvaltning” här.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta