Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Bratten

Annons

Brattens känsliga miljöer skyddas av fiskeförbud

Regeringens begäran om fiskeregleringar för det skyddade marina området Bratten har antagits av EU-kommissionen. Regleringarna innefattar fiskefria områden för yrkesfisket och är avsedda att säkra Brattens unika miljöer.

Bratten skyddas delvis

Regeringen vill förbjuda yrkesfiske i delar av det ekologiska känsliga havsområdet Bratten utanför Bohuslän. Det är bra, men Naturskyddsföreningen hävdar att de skyddade områdena är alldeles för små. På bottnarna ute vid Bratten har forskarna hittat drygt 30 hotade marina djurarter. Svenska, danska och i viss mån norska yrkesfiskare vill dock gärna fortsätta tråla i området efter räkor. Enligt

Sportfisketräff om Bratten

Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag på fiskeregleringar för djuphavsområdet Bratten har nu varit ute på remiss. Både yrkesfisket och sportfisket på Bratten, Sveriges enda plats för djuphavsfiske, står nu inför kraftiga begränsningar. – Förslaget innebär att sportfisket riskerar förlora stora och mycket viktiga områden, därför uppmanar jag alla som är intresserade av havsfiske att komma

Länsstyrelsen försvarar förslaget på fiskeregleringar för sportfisket på Bratten

Sportfiskarna: Länsstyrelsen i Västra Götalands län försvarar nu sitt förslag på fiskeregleringar för Bratten, som Sportfiskarna kritiserat. Tidigare i höst lämnade Sportfiskarna in sitt remissvar gällande förslaget på fiskeregleringar för utsjöområdet Bratten i Skagerrak på svenska Västkusten. Sportfiskarna framförde kritik mot att sportfisket utestängs från stora områden på osakliga grunder. Länsstyrelsen väljer nu att kommentera

”Fiskeregleringar på Bratten drabbar sportfisket”

Förslaget på fiskeregleringar för djuphavsområdet Bratten har nu varit ute på remiss.  Enligt Sportfiskarna innebär förslaget att sportfisket på högst tveksamma grunder riskerar förlora stora och mycket viktiga områden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har haft till uppdrag att se över fiskeregleringarna i Natura 2000-området Bratten, ett djuphavsområde i Skagerrak på svenska Västkusten. Bakgrunden är

Samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten

Sportfiskarna: Sportfiskarna bjuder in till samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten. Mötet kommer att äga rum onsdag 19 juni klockan 18.30 på Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg. Anledningen till mötet är de förslag på fiskeregleringar som länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvariga för att ta fram och som kommer att presenteras under kvällen. Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Risinger ger löfte om Natura 2000-områden

Havs- och vattenmyndighetens vägledning till bland annat länsstyrelser om hur fiske i marina skyddade områden ska regleras blir klar i år. Det lovar HaV:s generaldirektör Björn Risinger. – Jag bedömer också att vi kan ha en bra fiskereglering på plats i alla marina Natura 2000-områden till 2015 i samarbete med länsstyrelserna, sa han vid HaV:s

Miljonregn över bottentrålareEn granskning av landningsdata pekar ut de 10 värsta fiskefartygen som bedriver miljöskadlig bottentrålning i havsreservatet Bratten på västkusten – ett fiske som varken har miljöprövats eller har något tillstånd. Kartläggningen visar även att de tio fartygen får stora statliga bränslesubventioner för fisket inne i det skyddade området. – Nu måste fisket i skyddade områden

Annonser

Laddar