Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

brugd

Annons

6,5 meter vithaj fångad på film

Vad som kan vara världens största vithaj har fångats på film utanför Mexico. Forskarna tror sig rent av veta att det är en 50 år gammal dam som tidigare är känd som ”Deep blue”. Hajen upptäcktes i närheten av Guadalupe utanför Mexicos kust där en marin forskargrupp höll på att studera de talrika hajarna i

32 fiskarter rödlistade

Vad har pigghaj, lyrtorsk, håbrand, ål, brugd och storfjällig skoläst gemensamt? Jo, de är alla klassade som akut hotade på Artdatabankens rödlista. Akut hotad är den högsta klassen på rödlistan. Nästa läge är nationellt utdöd. På rödlistan, men med något lägre varningsflagg finns tyvärr ytterligare 26 fiskarter. Några av arter var det inte så länge

Strandad brugd efterlyses

Nu pågår arbetet med att skapa ett DNA-bibliotek för svenska fiskar. Saknas gör bland annat brugden och det enda sättet att få tag på DNA, är ett vävnadsprov. Om du råkar snubbla över en strandad brugd, då ska du omedelbart höra av dig till Naturhistoriska Riksmuseet. Och du lär märka om du gör det. Brugden

Annonser

Laddar