Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Dioxin

Annons

Därför ”kan” gränsvärdena för fisk inte sänkas tillräckligt

Vissa svenska fiskar är giftigare än man tidigare trott, och gränsvärdena för exempelvis Östersjölax och strömming skulle behöva sänkas kraftigt. Men det anses inte vara möjligt. Att fiskar i vissa svenska vatten innehåller höga halter av Dioxin och PCB är ingen nyhet, och Livsmedelsverket rekommenderar exempelvis att Östersjölax inte ska ätas oftare än två–tre gånger

Hoppfullt besked – mindre miljögifter i Östersjölax

Det allmänna rådet har länge varit: Var väldigt återhållsam med fet fisk från Östersjön på tallriken. Det gäller visserligen fortfarande, men nu kommer det hoppfullt besked om att exempelvis laxen blir mindre giftig. För första gången sedan mätningarna inleddes för snart 20 år sedan minskar nu halterna av miljögiftet dioxin i lax från Bottenhavet och

Laxsmugglare döms till dagsböter

Hovrätten ändrade i går tingsrättens frikännande domar i den uppmärksammade laxhärvan. De två huvudmännen döms till villkorliga domar och dagsböter för att ha sålt dioxinförgiftad lax till Frankrike.

Sålde giftig fisk – frias

Den tidigare ordföranden och en anställd vid nedlagda Blekingefiskarnas Centralförening frias från misstankarna om grov smuggling av östersjöfisk till Frankrike. Den numera nedlagda Blekingefiskarnas Centralförening (BFC) ska ha köpt viltfångad Östersjölax från fiskare i Blekinge, isförpackat den och sålt den vidare till Frankrike. Det trots att lax i Östersjön kan innehålla för höga halter av

Rättegång om giftig lax startar

Idag startar rättegången mot de två män från östkusten som har sålt dioxinförgiftad lax till Frankrike. En bisarr rättegång i den bemärkelsen att det idag är helt lagligt att sälja den giftiga fisken i Sverige, men kan generera betydande straff om den säljs till Frankrike. Östersjöns laxar innehåller allt för höga halter av dioxin för att de ska

Sålde förgiftad fisk – åtalas

Nu åtalas två män från östkusten för att ha sålt dioxinförgiftad lax till Frankrike. Straffet kan bli böter på upp till 11 miljoner eller upp till sex års fängelse, rapporterar P4 Blekinge. Men i Sverige är den giftiga fisken tillåten att sälja. Östersjöns laxar innehåller allt för höga halter av dioxin för att de ska

Giftig fisk säljs till konsument

Dioxiner är cancerogena, orsakar hormomstörningar och skador på nervsystemet. Ändå har Sverige kämpat för att få lov från EU att sälja giftig fisk till konsument. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller så stora mängder av dioxiner att det överstiger EU:s gränsvärden. Fisken får därför av förklarliga skäl inte säljas till konsumenter inom EU.

Dioxinlax exporteras fortfarande

Eftersom laxen i Östersjön innehåller så höga gifthalter är det olagligt att handla med den inom EU. Undantag är Sverige, Finland och Estland som har dispens från förbudet. Trots detta exporteras fortfarande stora mängder lax till andra EU-länder, bland annat till Frankrike. Redan 2013 polisanmäldes flera företag för att de trotsat exportförbudet. Trots detta har

Dioxinhalterna i fisk går inte ner

Trots att koncentrationerna av dioxin i miljön minskar, går inte halterna i Östersjöfisken ned. Ny avhandling klargör dioxinets väg. Källorna till dioxinet i Östersjöfisken är både nutida och historiska utsläpp, det menar kemisten Anteneh Assefa. Hans avhandling beskriver var utsläppen kommer ifrån, när de släpptes ut och hur de olika dioxinerna bryts ner i fisk och

Annonser

TYCK TILL!

Hur många fiskepass i öppet vatten har du hunnit med i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar