Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

fiskevårdsnätverket göteborg

Felsökning boven bakom grönt vatten i bäck

Nej, så här ska inte en bäck se ut! Det var många som reagerade stark vid åsynen av det missfärgade vattnet i Otterbäcken i Göteborg tidigare i veckan. Handlingskraftiga fiskeentusiaster började genast utreda vad som orsakade det gröna vattnet i den redan hårt belastade bäcken. Tack och lov rörde det sig inte om något utsläpp

Snart dags för Havsöringens dag

Ser du fram emot en ny havsöringssäsong och vill du gärna träffa likasinnade under trevliga och inspirerande former? Nu på lördag är det dags för Havsöringens dag i Göteborg!

Fin liten film om fiskevård

Fiskevårdsnätverket Göteborg gör stora insatser för att havsöringen ska kunna leka i närområdets vatten. Nu har Telis Katsogiannos klippt ihop en kort film som visar hur det kan se ut när det arbetas i bäckarna.

Sportfiskare ombeds rapportera om öring

I samband med morgondagens efterlängtade havsöringspremiär kan man inrapportera fångster gjorda på Västkusten. Projektet – som är ett samarbete mellan Fiskevårdsnätverket Göteborg, 8-fjordar och Sportfiskarna – ska bidra till en ökad förståelse för öringbestånden och för fritidsfiskets omfattning och trender.

Höstaktiviteter i öringbäckarna

Just nu påtas och fixas det i de havsöringsförande bäckarna runt Storgöteborg nu under hösten. Det är Fiskevårdsnätverket som genomför sina gemensamma arbetstillfällen. Arbetet syftar till att förbättra bäckarnas potential. Nya lekplatser skapas, ståndsten placeras ut och träd planteras. – Vi har till och med blivit anmälda till miljökontoret för nedskräpning, säger en av entusiasterna

Ideell fiskevård fungerar!

Sportfiskarna: Fiskevårdsnätverket i Göteborg är ett gott exempel på att vanliga sportfiskare kan bidra till bättre vattenmiljö och på sikt även ett bättre sportfiske. Fiskevårdsnätverket i Göteborg har sitt ursprung i ett ganska informellt nätverk av fiskevårdande sportfiskare som under lång tid bidragit till olika åtgärder. Sedan lite drygt tre år är nätverket nu en

Fiskevård: Rensa bäckarna med förnuft

Fiskevårdsnätverket har under hösten rensat havsöringsförande bäckar från skräp och skapat fria vandringsvägar för havsöringen. Detta för att havsöringen ska nå sina lekplatser och kunna utnyttja dessa fullt ut. Som vanligt delar de frikostigt med sig av sina erfarenheter och tips. När det gäller nedfallna träd och grenar, så kallad ”död ved”, så bör man först

Havsöringbäck rensas från vass

Fiskevårdsnätverket Göteborg har rensat havsöringsbäck från bladvass om ett par hundra meter för att knyta ihop två fina lekområden. Den rensade sträckan ska främst fungera som uppväxtplats för öringyngel. Bladvassen breder snabbt ut sig i näringsrika vattendrag och binder sediment och i förlängningen uppstår problem i form av vandringshinder. En annan negativ effekt kommer om

Planterar träd vid havsöringbäck

Fiskevårdsnätverket Göteborg anordnade i lördags en arbetsdag i en av Hisingens mest produktiva havsöringbäckar. Förutom från det ideella nätverket så kom även deltagare från Sportfiskarna och Älvräddarna. Man planterade 500 alar, dels för att öka beskuggningen och minska utbredningen av bladvass och dels för att minska erosion och näringsläckage. Plantorna, som är ca 50 centimeter

Annonser

TYCK TILL!

Vad önskar du dig i julklapp?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar