Just nu:
Annons

Så påverkar skräp och turism havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu tre rapporter som ingår i arbetet med att nå god miljöstatus i haven 2020.– En av rapporterna belyser vilken påverkan marin turism har på miljön, en annan vilka effekter marint skräp har på människa och miljö och den...

Nya miljöregler för Sveriges hav

Den 15 juli inföde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att uppnå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön.– Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för...

Sportfiskarna om ”God Havsmiljö 2020”

Sportfiskarna:Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen God Havsmiljö 2020 och önskar framförallt lämna synpunkter på det övergripande arbetet med havsmiljödirektivet.Sportfiskarna välkomnar arbetet med...

Dyrt med dålig havsmiljö

Förra veckan presenterade Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger.Enligt EU ska Europas hav ha en god miljöstatus...

Säg vad du tycker

Redan nu i veckan presenterar Havs- och Vattenmyndigheten förslaget God havsmiljö 2020 för allmänheten i Göteborg och Stockholm. Har du möjlighet att komma är detta ett bra tillfälle att säga vad du tänker om tillstånden i svenska hav.Ett förslag till havsförvaltning...