Just nu:
Annons
2016: Uselt år för Hertingforsens laxyngel

2016: Uselt år för Hertingforsens laxyngel

Sommarens minskade flöde från kraftverket i Hertingforsen torrlade delvis forsen. Oron över att laxen drabbats  kan nu bekräftas. Antalet laxyngel har minskat med en fjärdedel jämfört med året innan.Restaureringen av Hertingforsen i Ätran har beskrivits som en...

Kunglig invigning av Hertingforsen

”Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske”. Med dessa ord invigde...

Första laxen förbi Hertings kraftverk

De senaste 65 åren har Hertings båda Kraftverk i Ätran fungerat som definitiva vandringshinder i Ätran. Nu kan lax och öring återigen vandra förbi kraftverket sedan Falkenbergs kommun miljöanpassa anläggningarna.Fösta fisk att vandra förbi den nyöppnade Hertingforsen...

Hertings kraftverk miljöanpassas

Älvräddarna:De senaste 65 åren har Hertings båda Kraftverk fungerat som definitiva vandringshinder i Ätran. Nu väljer dock Falkenbergs kommun att miljöanpassa anläggningarna, då Ätran är hemvist för flera rödlistade fisk- och musselarter.När kommunen nu river dammen,...

Falkenberg Energi tar ansvar

Älvräddarna:Av de 110 kraftbolag som vill kalla sin elproduktion för grön, är det endast Tranås Energi som miljöklassat sin vattenkraftsproduktion. Nu kan man snart få sällskap av Falkenberg energi som påbörjat sin miljöanpassning.– Det är en mycket glädjande nyhet...