Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

hjo kommun

Annons

Framgång i Hjoån

I Hjoån har man lagt ner mycket arbete för att återställa fria vandringsvägar. I våras blev de sista fiskvägarna klara och Vätternöringen kan nu vandra  genom hela Hjoån, genom Mullsjön och därefter vidare upp i de tillrinnande bäckarna. Hans-Göran Hansson från Hjo kommun var med och är elfiskade  i Hjoån i helgen. På en lokal ”Nedströms Herrekvarn”

Ny fiskväg klar vid Mullsjön

Under hösten 2015 inleddes arbetet med att anlägga en fiskväg vid Hjoåns utlopp ur Mullsjön i Västergötland. Nu är fiskvägen är i princip färdig. Det är Hjo kommun och Hjoåns FVO som tillsammans öppnar upp vandringsvägarna för Hjoåns öringar. För att klara Mullsjöns amplitud på 80 centimeter utgörs fiskvägens övre del av en så kallad bassängtrappa

Sugen på fiskevård i sommar?

I sommar hålls en kurs i ekologisk restaurering av rinnande vattendrag på Hjos folkhögskola.  Kursen avser att ge deltagarna en god kunskap om hur man startar och genomför en restaurering av ett vattendrag. Det handlar om öringens biologi, planering av projekt, bygge av fiskvägar, biotopförbätterng med mera. Kursen tar upp såväl de praktiska bitarna som

Öring i hela Hjoån

Projektet med att få upp Vätternöring i hela Hjoån har nått en riktig milstolpe. Med ett bidrag från Svenska Naturskyddsföreningen på 2,7 miljoner kronor har två nya fiskvägar invigts. Efter totalt nära 30 års arbete har nu öringen en möjlighet att vandra de fem kilometerna ända upp till utloppet vid Mullsjön där regleringen av sjön

Hjo visar vägen för öringen

Sedan 2006 pågår projekt ”Öring i hela Hjoån”, vars mål är att återskapa stora delar av öringens forna reproduktionsområde vid Vätterns västra strand. Nu går man in i fas två och återskapar hela sträckan uppströms Mullsjön. Hjo kommun meddelar att man nu går in i fas två av återställa Hjoån till sitt ursprungliga skick. Detta

Annonser

TYCK TILL!

Isfiskar du eller ligger ditt fiske på is?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar