Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Hjoån

Annons

Harrleken i Hjoån – ett välkommet vårtecken

Harrens lek i Hjoån kom tidigt i år. Men inte är den mindre efterlängtad för det. Att se fiskarnas uppvaktning på grunt vatten är ett tydligt tecken på att våren har kommit. Och att fiskevård fungerar!

Bra Miljöval ger pengar till fiskevård

Har du sett över ditt elabonnemang och fått inblick i var elen du köper kommer ifrån? De som köper miljömärkt el via Bra Miljöval bidrar till mängder av fiskevårdande insatser i hela landet. 

Framgång i Hjoån

I Hjoån har man lagt ner mycket arbete för att återställa fria vandringsvägar. I våras blev de sista fiskvägarna klara och Vätternöringen kan nu vandra  genom hela Hjoån, genom Mullsjön och därefter vidare upp i de tillrinnande bäckarna. Hans-Göran Hansson från Hjo kommun var med och är elfiskade  i Hjoån i helgen. På en lokal ”Nedströms Herrekvarn”

Carolina Klüft invigde fiskväg

I veckan invigdes en ny fiskväg  i Hjoån, bland annat av Carolina Klüft som var på plats i egenskap av ledamot i Naturskyddsföreningen. Fiskvägen ingår i projekt ”Öring i hela Hjoån” och är ett led i att återskapa öringens hela ursprungliga reproduktionsområde i Hjoån, även uppströms Mullsjön.  I och med den nya fiskvägens tillkomst kan

Ny fiskväg klar vid Mullsjön

Under hösten 2015 inleddes arbetet med att anlägga en fiskväg vid Hjoåns utlopp ur Mullsjön i Västergötland. Nu är fiskvägen är i princip färdig. Det är Hjo kommun och Hjoåns FVO som tillsammans öppnar upp vandringsvägarna för Hjoåns öringar. För att klara Mullsjöns amplitud på 80 centimeter utgörs fiskvägens övre del av en så kallad bassängtrappa

Byggstart av sista fiskvägen i Hjoån

Förra veckan togs det första symboliska spadtaget vid Hjoåns utlopp ur Mullsjön för att Vätteröringen åter igen ska kunna nå sina forna lekplatser. Sedan en tid pågår arbetet med att reparera dammanläggningen vid sjön samt bygga en fiskväg så att Vätteröringen snart för egen kraft kan vandra genom hela Hjoån, genom Mullsjön och därefter vidare upp i de

Dags för öringsafari i Hjoån

Öringsafari utmed Hjoån har blivit en tradition och nu börjar det bli dags för årets spaning efter öringlek i Hjoån. Första turen för i år är tisdagen den 13 oktober. Att bevittna öringlek är en storslagen naturupplevelse, men ger även insikt i hur viktigt fiskevårdsarbete och fria vandringsvägar är. Nu har du möjlighet att se öringarna

Hjoån visas upp på Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum är mötesplatsen för alla som jobbar med vatten. Varje år visas exempel på gott vattenarbete upp. Hjoåns restaurering för öringen är ett exempel på årets konferens i Göteborg som startar idag. För 30 år sedan startade fyra entusiaster utan förkunskaper, ett hobbyprojekt i Hjoån, för försöka rädda kvar öringen. De visste inte

Harrlek i Hjoån

  Förra veckan observerades den första lekharren i Hjoån, vid Vättern, vilket är rekordtidigt. Normalt kommer de första lekharrarna upp i Hjoån runt 1 april. Hjoån är Vätterns bästa lekbäck för Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd och här görs årligen en romtäckt för att försöka återskapa harrbestånd i vätternbäckar där harren av någon anledning försvunnit. Många

Annonser

TYCK TILL!

Isfiskar du eller ligger ditt fiske på is?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar