Just nu:
Annons
Drönare ska hjälpa ålen i Vänern

Drönare ska hjälpa ålen i Vänern

Bli inte överraskad om du snart ser drönare susa förbi längs stränderna i Vänern. De är nämligen en del av Länsstyrelsens satsning på att förhindra illegalt ålfiske i sjön. Ålen är akut hotad och behöver all hjälp den kan få. I maj tar länsstyrelsen i Västra Götaland...
Fortfarande kritiskt för ålen

Fortfarande kritiskt för ålen

Läget är fortfarande kritiskt för den europeiska ålen, trots att det är åtta år sedan EU antog en plan för att skydda och stärka beståndet. I Sverige pekas framförallt vattenkraften och illegalt fiske ut som problemområden.På uppdrag av regeringen har Hav, Havs- och...
Naturskyddsföreningen jobbar mot illegalt fiske

Naturskyddsföreningen jobbar mot illegalt fiske

Det illegala fisket uppskattas till 26 miljoner ton fisk varje år. Det är allvarligt menar man från Naturskyddsföreningen, som jobbar med att påverka fiskepolitiken.Det illegala fisket tär på fiskebestånden, förstör kustmiljöer och konkurrerar på många platser med det...

Lagligt att spåra tjuvfiskare

Greenpeace begick inget brott när de smög ombord på danska fiskefartyg och monterade spårningsutrustning. Det slog en dansk domstol fast på måndagen.Under sommaren 2010 kunde Greenpeace via i smyg monterade GPS-spårare dokumentera när fem danska fiskefartyg...