Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

jordbruksverket

Annons

Uppdraget: Ta fram ny strategi för ett hållbart fiske

Fisket är fyllt av konfliktytor och särintressen. Nu vill regeringen att det tas fram en gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. Uppdraget har gått till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, och projektet heter Framtidens Fiske och Vattenbruk. Frågan är förstås om det går att lösa de knutar som exempelvis finns mellan yrkesfiske och

Landsbygdens fiske kan ge klirr i kassan

Sportfisket på den svenska landsbygden kan ge stora inkomster, inte minst från utländska turister. Det framgår av den rapport som i dag presenterades av Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Omfattande biotopvård i Ljungan

Jordbruksverket stöttar Sundsvalls kommun i deras arbete med att förbättra lekmiljöerna för Ljungans lax- och havsöringsbestånd. Åtgärderna utförs på sju sträckor och ska även gynna sportfisketurismen.

Konferens i Umeå om levande laxälvar

Hur ska bestånden av lax och öring förvaltas så att Sverige också i framtiden kan erbjuda fiske i  världsklass? Det och mycket annat tas upp under konferensen Levande laxälvar 2.0.

Nya mål för yrkesfisket

År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Detta presenterar HaV och Jorbruksverket i sin nya strategi ”Svenskt yrkesfiske 2020”. 2020 ska det också vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, de yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi ska ha levande kustsamhällen. Det är första gången som en sådan här gemensam

Jordbruksverkets nya rapport om fritidsfiske och fisketurism

Jordbruksverket släpper ny information om utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism. Informationen blir offentlig på Sportfiskemässan i Stockholm på fredag 18 mars. Årets rapport fokuserar på arbetet mot målen att öka kunskapen om själva utövandet och hur det påverkar våra fiskbestånd, men även om näringens samhällsekonomiska värde och betydelse för landsbygdsutveckling. I rapporten redovisas en rad

Jordbruksverket redovisar utveckling av fisketurism

Fredagen den 20 mars kl 14 kommer generaldirektör Leif Denneberg att överlämna den första i en planerad serie av årliga rapporter som visar utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism i Sverige. Överlämningen sker på Sportfiskemässan i Jönköping dä jordbruksverket finns på plats med egen monter. Jordbruksverket ser idag sportfisket som en viktig del i en hållbar

Gemensam strategi för fisketurism

De senaste åren har man från myndighetshåll uppmärksammat sportfiskets och fisketurismens betydelse i Sverige på ett nytt sätt. Detta leder förhoppningsvis till en statushöjning för sportfisket som näring. När Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bildades 2011, lades delar av ansvaret för fritidsfiske och fisketurism över på Jordbruksverket. Detta blev startskottet för ett mer aktivt arbete med

Jordbruksverket inbjuder till samråd

När Fiskeriverket lades ned den 1 juli 2011 hamnade frågor som rör främjande av fritidsfiske och fisketurism på Jordbruksverket. Nu vill Jordbruksverket ta ett samlat grepp i frågan och har därför tillsatt en rådgivande grupp. med representanter från olika delar av sportfiske- och fritidsfiskebranschen. Förra veckan samlades representanter för bland annat redskapshandel, guideverksamhet, fiskemedia och

Annonser

Laddar