Just nu:
Annons
Omfattande biotopvård i Ljungan

Omfattande biotopvård i Ljungan

Jordbruksverket stöttar Sundsvalls kommun i deras arbete med att förbättra lekmiljöerna för Ljungans lax- och havsöringsbestånd. Åtgärderna utförs på sju sträckor och ska även gynna sportfisketurismen.Projektet Biotopvård Ljungan har redan påbörjats och i förra veckan...
Konferens i Umeå om levande laxälvar

Konferens i Umeå om levande laxälvar

Hur ska bestånden av lax och öring förvaltas så att Sverige också i framtiden kan erbjuda fiske i  världsklass? Det och mycket annat tas upp under konferensen Levande laxälvar 2.0.I augusti 2015 arrangerades konferensen Levande laxälvar med inriktning mot restaurering...
Nya mål för yrkesfisket

Nya mål för yrkesfisket

År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Detta presenterar HaV och Jorbruksverket i sin nya strategi ”Svenskt yrkesfiske 2020”.2020 ska det också vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, de yngre ska våga satsa...