Just nu:
Annons
Galet beslut av Länstyrelsen

Galet beslut av Länstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har återigen gett tillstånd till fiske i Kågeälvens mynningsområde, ett område som ska vara fredat.Tillståndet att fiska efter arter som gädda och abborre med fasta redskap äventyrar de stora ekonomiska investeringar som gjorts i...

Dammar rivs i Kågeälvens biflöden

Just nu pågår ett omfattande arbete i Kågeälvens biflöden. Rensade strömsträckor återställs och vandringshinder åtgärdas. Thomas Johansson är projektledare i ett flerårigt projekt på uppdrag av Kågeälvens övre Fiskevårdsområde.– Projektets syfte är att skapa fria...

Kågeälven klassad som vildlaxälv

28 år av målmedvetet arbete har gett resultat. Kågeälven har nu klassats som en vildlaxälv av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax.Historiskt har det funnits lax och havsvandrande öring i Kågeälven men på 1870 talet uppfördes dammar som...

Fria vandringsvägar i Kågeälvens biflöden

Nu ska fisken återigen kunna vandra fritt i Kågeälvens biflöden. Resterna från flottningsepoken är många och har hindrat fisken att fritt kunna vandra i över hundra år.Thomas Johansson är projektledare för ett flerårigt projekt i Kågeälvens biflöden. Omfattande...