Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

kågeälven

Annons

Monsterhybrid fångad i Kåge älv

Kåge älv är en liten skogsälv i Västerbotten. Den är känd för att vara svårfiskad under sommaren men också för dom grova öringarna som stiger upp. Under våren när vattenståndet blir högre så blir sportfisket mera tillgängligt. Nu har även vattentemperaturen gått upp och då kommer vårfisket i gång. Fredagen den 15 maj stegade Thomas

Kåge Byamän gör succé på Kunglig gala

Nyligen arrangerades en laxgala på Berns för att hjälpa vildlaxen i Östersjön. Ett av kvällens absoluta huvudnummer stod Kåge Byamän för, när Byålderman Per Lindfors skänkte fiskerätten med fasta redskap för de kommande tio åren till Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde. Kungaparet och publiken välkomnade gåvan med rungande applåder.

Galet beslut av Länstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har återigen gett tillstånd till fiske i Kågeälvens mynningsområde, ett område som ska vara fredat. Tillståndet att fiska efter arter som gädda och abborre med fasta redskap äventyrar de stora ekonomiska investeringar som gjorts i återskapandet av Kågeälvens fortfarande svaga laxbestånd. Länsstyrelsen i Västerbottens län har gett tillstånd till fiske med

Dammar rivs i Kågeälvens biflöden

Just nu pågår ett omfattande arbete i Kågeälvens biflöden. Rensade strömsträckor återställs och vandringshinder åtgärdas. Thomas Johansson är projektledare i ett flerårigt projekt på uppdrag av Kågeälvens övre Fiskevårdsområde. – Projektets syfte är att skapa fria vandringsvägar och tillgängliggöra lek och uppväxtområden för bland annat öring. Omfattande inventeringar har gjorts av Kågeälvens biflöden där över

Kågeälven klassad som vildlaxälv

28 år av målmedvetet arbete har gett resultat. Kågeälven har nu klassats som en vildlaxälv av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax. Historiskt har det funnits lax och havsvandrande öring i Kågeälven men på 1870 talet uppfördes dammar som omöjliggjorde fiskvandring och de forna stammarna slogs ut. Ett intensivt arbete med ett stort ideellt engagemang från

Fria vandringsvägar i Kågeälvens biflöden

Nu ska fisken återigen kunna vandra fritt i Kågeälvens biflöden. Resterna från flottningsepoken är många och har hindrat fisken att fritt kunna vandra i över hundra år. Thomas Johansson är projektledare för ett flerårigt projekt i Kågeälvens biflöden. Omfattande inventeringar har gjorts där bland annat alla vandringshinder från flottningsepoken har kartlagts. Över 90 objekt har

Annonser

Laddar