Just nu:
Annons
Girjas-domen: Lag stoppar särbehandling av fiskare?

Girjas-domen: Lag stoppar särbehandling av fiskare?

Den nationellt uppmärksammade Girjas-domen kan ta en oväntad vändning. Budskapet från samebyn var att lokala fiskare och jägare skulle gynnas, men det kan strida mot EU-rätten.Girjas sameby har inte ens hunnit presentera sina tankar kring förvaltningen av fiske och...
Katastrof i reglerade sjöar

Katastrof i reglerade sjöar

Det pågår en katastrof i nästan alla våra reglerade sjöar och behovet av ny lagstiftning inom vattenbranschen är enorm, säger Nils Leine på Kammarkollegiet. Se inslag från SVT.Nils Leine har arbetat med vattenfrågor länge. Han är advokatfiskal på Kammarkollegiet, en...

Kraftverket i Långforsen rivs ut?

Älvräddarna uppmärksammade i början av året att Jämtkrafts kraftverk i Långforsen norr om Östersund inte drivits på flera år. Kammarkollegiet, som skall försvara allmänhetens intressen i vattenkraftsammanhang, tog upp frågan och förbereder nu en anmälan till...

Lillån får vatten igen

Mark- och miljödomstolen i Växjö har meddelat dom gällande ett ökat vattenflöde och fiskväg in i Lillån, öster om Boxholm. Åtgärderna kommer att leda till nya lek- och uppväxtmiljöer för Sommens nedströmslekande öring.Lillån är ett av Östergötlands mest värdefulla...

Överklagat om Säveån

Sportfiskarna överklagar miljödomstolens nej till en fiskväg förbi Hedefors kraftverk i Säveån. Domen innebär ett fortsatt akut hot mot åns unika laxbestånd och den utrotningshotade ålen.Som representant för det allmänna har Kammarkollegiet ansökt om att kraftbolaget...