Just nu:
Annons
Värme gynnar torsken i Barents hav

Värme gynnar torsken i Barents hav

Den globala uppvärmningen och en förbättrad förvaltning har bidragit till att torsken nu frodas i Barents hav.Torskbeståndet i Barents hav är ett av världens största med drygt två miljoner ton lekande torsk. Det är en tiodubbling jämfört med slutet av 1980-talet, som...
Internationell satsning på Europas havsöring

Internationell satsning på Europas havsöring

En arbetsgrupp har nyligen tillsatts med forskare från i stort sett alla havsöringsförande länder i Europa. Syftet är att få ökad kunskap om artens utbredning och hur framtida bestånd bäst kan förvaltas.Arbetet kommer pågå i tre år och inleds med att sammanställa all...
Giftiga algblomningar kan öka i framtiden

Giftiga algblomningar kan öka i framtiden

I takt med ett varmare klimat kan algblomningar av cyanobakterier inträffa tidigare på säsongen och därmed bli mer omfattande. Särskilt utsatt verkar Östersjön kunna bli, visar ny forskning från Göteborgs universitet.Under gynnsamma förhållanden kan cyanobakterier och...
Värmeböljor hotar fiskbestånd

Värmeböljor hotar fiskbestånd

Fiskar riskeras att slås ut av värmeböljor i framtiden. En ny studie från Göteborgs universitet tyder på att syreförsörjningen till fiskarnas hjärtan spelar en central roll för hur ett varmare klimat kan påverka fisken. Abborren tycks vara bättre rustad än många andra...
Barriärrevets koraller bleknar i rekordfart

Barriärrevets koraller bleknar i rekordfart

Stora Barriärrevets koraller mår dåligt och orsaken tycks vara ett varmare klimat. Forskare är oroade och konsekvenserna är svåra att förutse. WWF har nu släppt en film som visar förödelsen.Vi människor blir ofta bleka när vi mår dåligt. Detsamma gäller koraller....