Just nu:
Annons
Fritidsbåtar påverkar kustmiljön

Fritidsbåtar påverkar kustmiljön

Varje enskild båt kanske inte påverkar så mycket, men 760 000 båtar tillsammans kan skada våra svenska vattenmiljöer.I en rapport från Havsmiljöinstitutet har man sammanställt fritidsbåtarnas påverkan på kustmiljön, men också vad som går att göra åt det. Visst går det...
HaV stärker kust, vikar och skär

HaV stärker kust, vikar och skär

För 2016 har HaV fördelat 400 miljoner kronor till länsstyrelserna i Sverige för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för...