Just nu:
Annons
Bättre marint skydd i Öresund

Bättre marint skydd i Öresund

Det marina ekosystemet i Öresund är unikt. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats.Regeringen har beslutat om att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett...
Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten

Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten

Skåne är det artrikaste länet i landet men också det län i landet med flest hotade arter. Nu är planen klar hur artrikedomen ska räddas, och hur man ska förvalta sina värdefulla vatten.Länsstyrelsen Skåne har nämligen beslutat om en regional handlingsplan för grön...