Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Länsstyrelsen i Värmland

Annons

Länsstyrelsen i Västmanland läxar upp sig själv

Under hösten 2018 genomförde Länsstyrelsen i Västmanland ett avsmalnande av en sträcka i Forsån. Anledningen var att skydda en hyttruin från en fornlämning. Nu får Länsstyrelsen bakläxa av sig själv för att man skadade ett viktigt lekområde för åns öringar. Under våren 2019 genomförde Länsstyrelsens fiskeenhet en kontroll av området och upptäckte då att ett

Uppmaning – nu behöver lekande gös lugn och ro

Det är oftast laxen och gäddan som står i händelsernas centrum på Vänern. Nu vill dock länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland rikta fokus mot gösen – genom att uppmana sportfiskare att låta den vara ifred. Länsstyrelsen meddelar att de tillsammans med Kustbevakningen kommer att genomföra fisketillsyn inriktad på just gös. Detta med anledning av

Miljonsatsning på Vänerns lax – fiskeregler kan ändras

Det görs stora insatser för att skydda Vänerns vilda laxbestånd. Nu ska ett mångmiljonprojekt trygga artens överlevnad – och det kan innebära att fiskeregler ändras. Det är länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland som ska göra en långsiktig och hållbar plan för att trygga överlevnaden för Vänerns unika laxbestånd. Det handlar om ett EU-projekt på 5

Vildlax stympas i Vänern – fettfenor klipps bort

Nu kommer ett larm från Vänern som fått både sportfiskare och myndigheter att reagera hårt. Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland har fått vetskap om att fettfenan klipps bort på vild lax som fångats i Vänern. Ett brott som kan leda till åtal. Det var Länsstyrelserna som under onsdagen gick ut till allmänheten, där de

Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll

Den torra och varma sommaren har inte bara ställt till bekymmer för fiskarna. Nu kommer det även rapporter om att flodpärlmusslan far illa på många håll. Läget för flodpärlmusslorna i Värmland beskrivs exempelvis som allvarligt. Under sommaren och hösten har länsstyrelsen i flertalet vattendrag flyttat musslor till djupare miljöer. – Det har främst varit musslor

I dag firas vandrande fiskar

Fiskens behov av fria vandringsvägar i rinnande vatten har fått en egen dag – World Fish Migration Day. Den infaller i dag och uppmärksammas i både Forshaga och Uppsala.

Sportfiskarna undersöker laxfisk från Vänern

Förra vintern konstaterades att en öringhona av Gullspångsstammen var smittad av den fruktade virussjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN. Nu ska Sportfiskarna ta IPN-prover på trollingfångad lax och öring för att undersöka om fler fiskar kan ha smittats.

Nya regler för gösfisket i Byälven

Förlängd fredningstid, maximimått och begränsat antal fiskeplatser är några av de regeländringar som ska stärka den lekvandrande gösen från Vänern. Nyligen hölls ett informationsmöte i Säffle och de nya reglerna föll deltagarna i smaken. 

Annonser

Laddar