Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

länsstyrelsen norrbotten

Spännande projekt: Går det att ersätta laxen med braxen?

Måndagen 17 juni är det traditionella startskottet för yrkesfisket efter lax och sik längs Norrbottenkusten. Men går det att ersätta exempelvis laxen med braxen som livsmedel i framtiden? Är braxen nästa delikatess från Bottenviken? Det är frågan som Länsstyrelsen i Norrbotten ställer sig med anledning av ett svensk-finskt forskningsprojekt. Braxen, mört och id betraktas av många

Stora problem för kustharren

De unika harrbestånden i Bottniska viken är hotade. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten. – Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

Nytt material ska hjälpa fisken att vandra

Länsstyrelsen i Norrbotten har fått 6.9 miljoner kronor av Havs- och vattenmyndigheten till att utveckla och testa en fiskväg i komposit. Den byggs nu i Nybyn i Alterälven och beräknas stå klar redan i år.

Vapentester i unik natur

Vapentester eller Ekoturism i unik natur? Det är frågan när aktiviteterna nu ställs mot varandra, vid svenska försvarets robot-testanläggningen i Vidsel i Norrbotten. Naturskyddsföreningen, lokala samebyar och kommunägda Destination Jokkmokk tvekar inte i sin ståndpunkt. De sistnämnda väljer nu att överklaga länsstyrelsens beslut om att utvidga skjutfältets skyddsområde. Den lokala debatten kring utvidgning av försvarets

Stora beslag av olagliga nät

Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtog i helgen olagliga nät på fyra olika platser i kustområdet utanför Kalix och i västra Haparanda skärgård. Den totala nätlängden uppgick till cirka 1000 meter. Näten innehöll både havsöring och sik. Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i helgen i beslag av totalt ett 20-tal nät på fyra olika platser i Kalix- och Haparanda skärgårdar.

Polisen – i havsöringens tjänst

Länsstyrelsen i Norrbotten och polisen påbörjar ett samarbete kring fisketillsynen i älvarna. Syftet är att kontrollera att fiskeregler som kommit till för att skydda den hotade havsöringen följs. Insatserna kommer att koncentreras till nedre delarna av länets älvar. Under våren sker av tradition ett riktat sportfiske efter havsöring i älvarnas nedre delar. I de älvar

Tjuvfiske stoppar öppnandet av Välijokk

Inför fiskesäsongen 2014 beslutade Länsstyrelsen att öppna det välkända fiskevattnet Välijokk efter fyra års trädaläggning. Det har fått stor uppmärksamhet och ansökningar om fisketillstånd har redan kommit in till Länsstyrelsen. En nyligen utförd fisketillsyn avslöjade att tjuvfiske med nät har bedrivits i det känsliga vattnet. Därför har Länsstyrelsen beslutat att vattnet i fortsättningen ska vara

Svensk-Finskt samarbete för att gynna vildlaxen

Länsstyrelsen i Norrbotten län har tillsammans med Lapplands förbund i finska Lappland bildat samarbetsorganisationen The Salmon Committee of the Bothnian bay (SALCOM). Ett gemensamt arbete med frågor kring vildlaxen har pågått under en längre tid och avsikten med bildandet av kommittén är att strukturera och utveckla samarbetet. – Norrbotten och finska Lappland har de viktigaste

Regleringar gynnar kustharr

Sportfiskarna: Norrländska Socialdemokraten rapporterar nu att de nätregleringar som införts utanför Norrbotten gynnat även kustharren. Förbudet att lägga nät på grunda vatten under vår och höst var en desperat åtgärd för att rädda havsöringen. Som en bonus har Norrbottenskusten fått tillbaka ett harrfiske av hög klass. Nu driver länsstyrelsen i Norrbottens län ett projekt för

Annonser

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar