Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Laxfällor

Annons

Spännande projekt: Går det att ersätta laxen med braxen?

Måndagen 17 juni är det traditionella startskottet för yrkesfisket efter lax och sik längs Norrbottenkusten. Men går det att ersätta exempelvis laxen med braxen som livsmedel i framtiden? Är braxen nästa delikatess från Bottenviken? Det är frågan som Länsstyrelsen i Norrbotten ställer sig med anledning av ett svensk-finskt forskningsprojekt. Braxen, mört och id betraktas av många

Snart kan alla laxfällor vid Vindelälven vara inlösta

Stiftelsen för Östersjölaxen får nu stor uppmärksamhet för sin satsning att rädda den svenska vildlaxstammen. De har redan löst ut två laxfällor i Vindelälven, och nu är målsättningen att lösa ut de resterande. Fiskejournalen berättade nyligen om den allvarliga situationen i Vindelälven, där den minskande förekomsten av både smolt och vandrande lax kan leda till

Avtal gynnar vildlax i Vindelälven

Stiftelsen för Östersjölaxen har med hjälp av näringslivsprofilen Jan Wejdmark slutit ett avtal med en yrkesfiskare i Vindelälven. Avtalet går ut på att fiskaren kompenseras för att avstå från fiske med laxfällor under tre år i älvens fredningsområde.

Sportfiskarna arrenderar fiskerätter

Med stöd från Stiftelsen för Östersjölaxen har Sportfiskarna köpt upp tre fiskerätter i ett område som är av stor betydelse för Västerbottens vandrande vildlaxar. Därmed befrias området från fällor under nästkommande fem år.

Yrkesfiskare ger generöst bidrag till östersjölaxen

Yrkesfiskaren Lars Larsson skapade stående ovationer från H.M. Konungen och samtliga 270 gäster på laxgalan i Stockholm, när han tillkännagav att han helt utan ersättning kommer att begränsade sitt laxfiske för att hjälpa till att stärka Östersjöns laxbestånd. Yrkesfiskaren Lars Larsson från Bureå i Västerbotten har fiskat i över 45 år. Hans viktigaste inkomstkälla är

Laxförvaltningen tar nya steg

Först begränsades yrkesfisket till havs i Östersjön, sedan fick trollingfisket nya regler – nu är det dags för älvarna och fällorna i mynningarna. Hoppet för Östersjölaxen ökar! Kalix älv är en av Sveriges största vildlaxälvar, men förra året var det sämre ställt med återkomster av lax i älven. Nu har Kalix älv ekonomisk förening kommit

Räknade egna laxfällor

Tjänstemannen vid Fiskeriverket inventerade laxfällor i Kalixälvens mynning. Bland annat sina egna. Nu anklagas han för jäv. Det är Norrbottens-Kuriren som berättar att tjänstemannen fått i uppgift att räkna och inventera den rikhaltiga floran av laxfällor i Kalixälvens mynningsområde. Enligt uppgift finns det uppemot 150 stycken av detta fångstredskap, som fångar stora mängder av den

Annonser

TYCK TILL!

Isfiskar du eller ligger ditt fiske på is?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar