Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

laxkvoter

Annons

HaV ändrar regler för att skydda laxen i Östersjön

Kritiker efterlyser skarpare insatser från både myndigheter och politiker för att värna det svenska laxbeståndet. Nu kommer en viktig signal från Havs- och vattenmyndigheten, när de inför nya regler för laxfisket. Havs- och vattenmyndigheten inför nya regler från och med 1 maj, för att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot

EU-beslut om fångstkvoten för lax 2016

EU:s ministerråd har nu beslutat om fångstkvoter för yrkesfisket i Östersjön under 2016. Fångstkvoten för lax ska behållas på samma nivå som 2015. Det innebär tyvärr att kvoten fortfarande är högre än vad forskarna rekommenderar som en maximal hållbar nivå. De allra flesta vilda laxarna i Östersjön kommer från svenska älvar. Man kan därför säga

Laxkvoten uppfiskad

Den svenska kvoten för laxfiske i Östersjön, från Bottenhavet och söderut, bedöms nu vara uppfiskad. Därför stänger Havs- och vattenmyndigheten, HaV, laxfisket i detta område från 1 augusti. – Den nationellt fastställda kvoten av lax för detta område är 8 400 laxar och merparten av den lax som fiskas här är odlad lax, säger Ingemar

”Laxkvoten för Östersjön får inte höjas”

Sportfiskarna: Internationella havsforskningsrådet (ICES) har nyligen gått ut med råd för laxkvoten 2014. Ett beslut om fiskekvoterna för 2014 fattas senare i år av EU:s ministerråd. – Då ministerrådet tyvärr alltid har överskridit forskarnas kvoter är det nu oerhört viktigt att de inte beslutar om en ökning av laxfisket i Östersjön. Kvoterna behöver i stället

Annonser

Laddar