Just nu:
Annons
Stopp för fiskodling i Storsjön

Stopp för fiskodling i Storsjön

Företaget Bright Water Fish har fått avslag på sin ansökan om storskalig kassodling i Jämtländska Storsjön. Beslutet avslutar en lång juridisk process – och välkomnas av många som värnat om sjön.Riskerna med öppna kassodlingar är många. Fisk som rymmer kan smitta...
Älvräddarna överklagar till HD

Älvräddarna överklagar till HD

Nu tar Älvräddarna ett vattenkraftsärende till Högsta Domstolen, HD. Man anser att Mark- och miljööverdomstolen har gjort flera felaktigiheter i fallet med Näckån.Mark- och miljööverdomstolen har i en dom om ett småskaligt vattenkraftverk i Näckån gett tillstånd till...