Just nu:
Annons

Marmorkräftor var signalkräftor

I juli gjordes fynd av mystiskt marmorerade kräftdjur i Skara kommun. Den slutliga analysen är nu klar och den visar att det inte rör sig om den invasiva arten marmorkräfta utan om signalkräftor.– De djur som fångades hade en marmorering som vi tidigare inte sett hos...

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en första plan för att kontrollera utbredningen av den invasiva arten.– De har också i uppdrag att ta fram en risk – och konsekvensanalys...

Hotet från marmorkräftan utreds

I november 2012 hittades tretton marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Sverige har därmed fått sin tredje kräftart i sötvatten efter den inhemska flodkräftan och den inplanterade nordamerikanska signalkräftan. Marmorkräftan är speciell eftersom den förökar sig...