Just nu:
Annons
22 Miljöprojekt får dela på 60 miljoner

22 Miljöprojekt får dela på 60 miljoner

Nu får 22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar.– Målet är att projekten ska...

Ålyngel sätts ut på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten.Ålen är hotad av såväl fiske som vattenkraft och klimatförändringar. Då alla ålar kommer simmande ända från Sargassohavet och måste ta sig tillbaka...

Ålupprop från forskarhåll

Ålen minskar över alla kontinenter. Nu är det hög tid att alla berörda länder agerar över nationsgränserna. Då kan det finnas hopp om en återhämtning, menar forskarna.På alla kontinenter finns människor som fortfarande minns en tid då det fanns ål i nästan varje sjö,...

Rivning av Stackmoradammen

Nu är utrivningen av Stackmoradammen vid Orsa i Dalarna verklighet och strömbilder som varit dolda i 150 år börjar framträda. Många naturvänner jublar, medan andra ser dammrivningen som något negativt för bygden.Ore älv är ett av de viktigaste vattendragen för den...

Tranås Energi – unika i Sverige

Våren 2010 hade Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas samorganisation och Martin Falklind, chefredaktör på Fiskejournalen, ett samtal där de insåg att de måste försöka hitta ett gott exempel, ett kraftföretag som helt enkelt gjorde rätt, det vill säga restaurerade...