Just nu:
Annons
Nytt hopp för vatten och miljö på Gotland

Nytt hopp för vatten och miljö på Gotland

Åtminstone sedan 2005 har miljöorganisationer och naturvänner kämpat för att bevara det stora gotländska vildmarksområdet Ojnareskogen och sjön Bästeträsk, som också är en viktig dricksvattentäkt. Sjöns rena, klara vatten kommer från Ojnareskogens unika natur, som är...

HaV ställer sig på miljöns sida

Under en längre tid har en kamp mellan å ena sidan miljö- och naturförespråkare, å andra sidan företaget Nordkalk pågått på Gotland. Nordkalk vill bryta kalk i ett känsligt område på norra ön. Nu kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, med ett yttrande till Mark- och...

Stopp för kalkbrytning i Ojnareskogen

I går beslutade Högsta Domstolens (HD) att riva upp och ogiltigförklara bolaget Nordkalks tillstånd att bedriva kalkstenstäkt i området vid Ojnare myr på Norra Gotland.– Äntligen en signal om att miljölagstiftningen måste tas på allvar. Nu har miljöminister Lena Ek en...

Miljökamp om Gotlands största sjö

Det är inte bara de stora energibolagen profiterar på vår miljö. På Gotland rasar just nu en strid som många betecknar som en av de största uppseglande miljöskandalerna i landet. Kortsiktiga vinstintressen går före långsiktig omtanke om miljön.För ett antal år sedan...